Stødig halvår fra Gyldendal-konsernet

Rustet for fighten (Foto: ARK Trondheim Torg)

Gyldendal ASA meldte i dag halvårstall til Oslo Børs. Litt bedre enn på samme tid i fjor. Alt er på stell i konsernet.

Gyldendal-konsernet var i fjor den store vinneren blant forlagkonsernene. Framgangene synes å fortsette. I dag meldte konsernet resultatet etter første halvår 2019 til Oslo Børs.

Driftsinntektene økte med hele 40 millioner til 832 millioner kroner. Dette er en økning på 5 prosent, sammenlignet med året før. Driftsunderskuddet ble 103 millioner, mot 111 millioner – første halvår i fjor. Mer enn 60 prosent av konsernets inntekter kommer tradisjonelt i annet halvår. Underskudd i første halvår er derfor helt normalt å forvente.

Digitale inntekter driver veksten

– Den digitale inntektsveksten er sterk, drevet av mer enn 1,3 millioner betalte digitale lisenser i forlagene, et hurtig voksende antall kunder i netthandelen og tjenester for strømming og nedlasting av lyd- og e-bøker. Vi er spesielt fornøyd med at de digitale tjenestene presterer godt i konkurransen mot både nasjonale og internasjonale aktører, skiver konsernsjef John Tørres Thuv i rapporten til Oslo Børs.

ARK overrasker positivt

ARK hadde i først halvår en omsetning på 502 millioner kroner. Dette er en vekst på 6 prosent fra i fjor. Butikkene hadde god organisk vekst, samtidig som netthandelen får en stadig større andel. Veksten er drevet av økt trafikk og økt antall handlende kunder i begge kanaler.

Driftsunderskuddet i ARK ble på 27 millioner kroner, en forbedring på 7 millioner fra samme periode i fjor.

Forlaget litt svakere, men bedre driftsmargin

Omsetningen i Gyldendal Norsk Forlag (GNF) buttet imidlertid litt. Her ble det en nedgang på 2 millioner kroner. Nedgangen er i stor grad drevet av svakere etterspørsel i undervisningsmarkedet som følge av Fagfornyelsen i 2020, samt fall i allmennmarkedet. Ved hjelp av sterk kostnadskontroll ble likevel driftsmarginen forbedret med 6 millioner i forhold til året før.

Kunnskapsforlaget som i år for første gang er heleiet av Gyldendal, viser en vekst på hele 16 prosent og hadde inntekter på 11 millioner. Driftsresultatet ble med dette 4 millioner kroner bedre enn i 2018

Deleide selskap

Gyldendal-konsernet er engasjert i tre felleskontrollerte virksomheter hvor konsernet har halvparten av eierskapet i Lydbokforlaget AS og Forlagssentralen ANS, samt 48,5 prosent eierandel i De Norske Bokklubbene AS.

Konsernets andel av de samlede driftsinntektene i de deleide selskapene var 109 millioner, en økning på 3 prosent fra i fjor. Økningen er drevet av sterk vekst i markedet for strømming av lydbøker hvor strømmetjenesten Fabel i Lydbokforlaget viser god utvikling. Samlet driftsunderskudd fra deleide selskap ble 4 millioner i første halvår, mot 3 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges her av betydelige investeringer i strømmetjenesten Fabel.

 

Note: Regnskapet er påvirket av oppkjøpet av Kunnskapsforlaget i 2018, samt endret regnskapsstandard for bokføring av leiekontrakter i ARK. Sistnevnte fører til en negativ resultateffekt på 4 millioner kroner.