–Kommunene må følge opp

En gledens dag for folkebibliotekene: –Viser at bibliotekene skal styrkes som samfunnsaktør og kunnskapsformidler, sier Mariann Schjeide.

Norsk Bibliotekforening er glade for økte utviklingsmidler til folkebibliotekene. Foreningsleder Mariann Schjeide mener dette er et klart signal til kommunene om å følge opp i sine budsjetter.

–Disse 20 millionene viser at regjeringen mener biblioteket skal styrkes som samfunnsaktør og kunnskapsformidler sier Mariann Schjeide.

 

–Våre viktigste kulturhus

–Kulturminister Widvey understreket at bibliotekene er de viktigste kulturhusene vi har. Utviklingsmidlene løser ikke nedgangen som har vært på folkebibliotek over lang tid, da er det økte bevilgninger fra kommunene som må til. Regjeringa ønsker altså nyskapende og aktive bibliotek, så nå er det viktig at de enkelte kommunene følger opp dette.

 

Innovative

–Kommuner som Oslo og Bærum har etter sine innovative bibliotekmeldinger i fjor fått økt budsjettoverføringene i sine kommuner, sier Schjeide. –Norsk Bibliotekforening håper flere kommuner ser bibliotekenes unike samfunnsrolle og øker de kommunale bevilgningene.

 

Digital satsing

Norsk Bibliotekforening peker også på prøveordningen med e-bokutlån ved folkebibliotek og mener regjeringen må sikre en permanent ordning med e-utlån for bibliotekene.

 

(Foto: Kristin Storrusten)