Stabilt fra Bonnier

Alexander Henriksen (Foto: Bjørnar Øvrebø)

2022-tallene: Fjorårsregnskapet fra Bonnier Norsk Forlag viser tall på linje med året før.

Omsetningen i 2022 inkludert det heleide datterforlaget Pitch Forlag, endte på 152 millioner kroner, nøyaktig det samme som forlaget samlet rapporterte i 2021.

Bonnier Norsk Forlag (BNF) befester med dette sin posisjon som et av landets ledende allmennforlag. Bonnier har ingen avdeling for skole- og undervisningslitteratur, noe man må hensynta og justere for når man skal sammenligne med «de fire store» (Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad & Bjørke).

Skuffende julesalg

Administrerende direktør Alexander Henriksen melder at han var godt fornøyd med salgsutviklingen i fjor, men at han – i likhet med konkurrentene – ble skuffet over svikten i julesalget.

Blant årets mestselgende titler var Herman (Erlend Loe/Herman Flesvig), Forræderen (Jørn Lier Horst), Fremmedlegeme (Unni Lindell) og Hjertet i to – seks måneder med Karpe (Yohan Shanmugaratnam).

Driftsresultatet er vanskeligere å sammenligne med tidligere perioder. Dette fordi forlaget de siste to årene har innfusjonert tidligere selvstendige datterforlag (Bastion Forlag AS, Pioner Forlag AS og Goliat Forlag) inn i morforlaget. I fjor var dette også tilfellet for Pitch Forlag, men tallene fra dette forlaget vil kun vises i regnskapet for inneværende år.

Bonnier Norsk Forlag melder like fullt et driftsunderskudd (EBIT) på minus 8,9 millioner. I dette er imidlertid inkludert avskrivninger og nedskrivninger på 10,5 millioner. Justert for dette (EBITDA) ender driftsresultatet noe bedre enn det positive millionresultatet som vi rapporterte var tilfelle for 2021.

Bygger backlist

BNF er fortsatt et ungt forlag, nærmest i startgropen. Forlaget har derfor over kort tid måtte bygge opp en backlist av rettigheter. Dette ved egen produksjon, men også ved utkjøp av sine forfatteres rettigheter og backlist – først og fremst fra Gyldendal og Aschehoug.

I tillegg har forlaget investert betydelige summer i lydbok-porteføljen. Mesteparten av disse nødvendige investeringene er tatt over driften. Den digitale andelen av inntjeningen er imidlertid med dette sterkt økende.

.. og organisasjon

Det siste året har forlaget gjennomgått store organisatoriske endringer. Forlaget skulle med dette være godt rigget for ytterligere vekst.

Adm. direktør Alexander Henriksen melder at forlaget i fjor ønsket 14 nye medarbeidere velkommen i løpet av året, blant annet til ledende stillinger som redaksjonssjef for sakprosa, redaksjonssjef for barnebok, sjefsredaktør for norsk skjønnlitteratur, PR-sjef og CFO (økonomidirektør).

Påvirket av verdenssituasjonen

Bonnier Books AB eier 96,5 prosent av aksjene i BNF. Resterende eies av Jørn Lier Horst som også sitter på opsjoner til å doble sitt innehav.

I årsmeldingen evaluerer styret fjoråret slik:

Året var preget av rentehevninger, inflasjon, høye strømpriser og usikkerhet knyttet til konflikten i Ukraina. Likevel kjøpte nordmenn omtrent like mange bøker som i fjor, frem til desember. Da innhentet virkeligheten også bokbransjen, og salget av bøker fikk en nedgang. Dette påvirket oss, men vi ender likevel med en omsetningsvekst sett mot fjoråret.

2023-værmeldingen

Om inneværende år skriver styret i sin årsmelding:

2023 har startet godt for BNF, og forholdene ligger til rette for videre omsetningsvekst. Selskapet har satt seg ambisiøse, men realistiske vekstmål innenfor segmentene lyd, skjønn, sak, feelgood og barn og unge. Fra og med 01.01.2023 er datterselskapet Pitch Forlag AS fusjonert inn i Bonnier Norsk Forlag AS, og styret tror fusjonen vil skape synergieffekter.