Spartacus fyller på i kassa

Forlegger Per Nordanger.

Sakprosa-forlaget Spartacus gikk bedre i fjor. Forlaget har også fått påfyll i kassa.

2020-regnskapet for Spartacus Forlag viser bedring fra året før. Omsetningen økte med nesten 1,5 millioner kroner og endte på litt over 16 millioner. Driftsresultatet bedret seg samtidig fra et underskudd på 1,5 millioner i 2019, til et driftsoverskudd på over 800 000 kroner i 2020.

Bedret likviditet

Forlaget, etablert i 1989, sitter på et boklager til en bokført verdi på 8 millioner kroner, og med en bokført egenkapital på 2,5 millioner ved siste årsskifte blir likviditeten til tider anstrengt. Dette har imidlertid forlaget avhjulpet i inneværende år hvor det har hentet inn ekstra egenkapital i form av en kontantbasert emisjon på en million kroner fra eksisterende aksjonærer.

Spartacus er eiet 50 prosent av Mater-konsernet (Bjørn Smith-Simonsen, og som også kontrollerer Pax Forlag, samt Dreyer), rundt 30 prosent av forlagssjefen Per Nordanger selv, mens Erling Dokk Holm eier resterende.

Samboerskap med Press

– Hvilke titler gikk spesielt bra i fjor, Per Nordanger?

– Det var en blanding av ymse kategorier, både nyttebøker som lege Øyvind Torps Selvforsvar mot overvekt, men også narrativ historieskrivning som Mona Renate Ringvejs kritikerroste Landet mot nord.

– Dere er nå samlokaliserte med Forlaget Press i Kongens gate, midt i Oslo. Fører samboerskapet til et nærmere samarbeid? 

– Vi jobber kreativt for å finne samarbeidsmuligheter, særlig på markedssiden. Det har ikke rukket å sette så dype spor ennå, men er inspirerende.

Ser fram mot økt innkjøp av sakprosa

– Hvordan ser utviklingen ut i år?

– Vi har hatt en fin utvikling hittil i år, og ser med spenning fram til bokhøsten. Vi kan neppe vente oss resultat av den bebudede utvidelsen av innkjøpsordningen for sakprosa på inneværende års regnskapstall, men vi ser fram mot en større grad av forutsigbarhet etter regjeringsskiftet.