Ole Ivar Burås Storø. Foto Vibeke RøglerForeningen !les. (1)

MichaelStilson (c) Eline Kjøl Berg (2)