Sørsamiske språkarbeidere får Kulturrådets ærespris

Saemien Sijte, det sørsamiske museet og kultursenteret i Snåsa, vil forvalte pengene til beste for det videre arbeidet med å formidle og styrke det sørsamiske språket. (Foto: Saemien Sijte)

Kulturrådets ærespris 2022 tildeles sørsamiske språkarbeidere. – De har gjort en uvurderlig innsats for å redde og utvikle det sørsamiske språket, og vi håper prisen vil gi inspirasjon til å fortsette dette viktige arbeidet, sier rådsleder Sigmund Løvåsen.

Kulturrådets ærespris er på 600 000,- i tillegg til en skulptur av billedhugger Elena Engelsen. Prisbeløpet overføres til Saemien Sijte, det sørsamiske museet og kultursenteret i Snåsa, som vil forvalte pengene til beste for det videre arbeidet med å formidle og styrke det sørsamiske språket.

– De sørsamiske språkarbeiderne har gjort en uvurderlig innsats for å redde og utvikle det sørsamiske språket, sier rådsleder Sigmund Løvåsen. (Foto: Trym Schade Warloe)

– Med denne prisen løfter Kulturrådet fram det store, utrettelige og i stor grad frivillige arbeidet for å holde det sørsamiske språket levende, sier rådsleder Sigmund Løvåsen.

– Skal komme det sørsamiske samfunnet til gode

Saemien Sijte vil samarbeide med de sørsamiske språksentrene om forvaltningen av prisen.

– Vi ønsker å være en arena der det sørsamiske miljøet kan bruke og gjenkjenne sitt eget språk, sier museumsdirektør Birgitta Fossum.

– Jeg håper dette kan bidra til at flere leser sørsamisk, og at flere velger det som sitt språk, sier Birgitta Fossum. (Foto: Saemien Sijte)

– Nå skal vi forvalte prispengene slik at de kommer hele det sørsamiske samfunnet til gode.

Museet har nylig flyttet inn i et nytt bygg på Snåsa, og har som mål at sørsamisk skal være førstespråk på museet. Nå håper Fossum æresprisen kan bidra til økt oppmerksomhet om det sørsamiske språkarbeidet.

– Jeg håper dette kan bidra til at flere leser sørsamisk, og at flere velger det som sitt språk, sier Fossum. – Denne æresprisen går til alle de sørsamiske språkarbeiderne som har gjort en stor jobb over lang tid.

Kulturrådets begrunnelse

Kulturrådets ærespris 2022 tildeles sørsamiske språkarbeidere. Med prisen ønsker Kulturrådet å løfte fram et stort, utrettelig og i stor grad frivillig arbeid som er gjort for å holde det sørsamiske språket levende – og å bidra til at dette arbeidet fortsetter.

I etterkrigstiden var sørsamisk et usynliggjort og sterkt truet språk, og utviklingen kunne ha ledet mot språkdød. Men takket være målrettet innsats av enkeltpersoner er språket levende og i bruk i dag. Språkinnsatsen har bidratt til en samlet styrking av samisk historie og kultur. Med anslagsvis 1 500 språkbrukere på norsk og svensk side er det samtidig avgjørende å fortsette arbeidet med å holde sørsamisk språk levende. Kulturrådet vil særlig løfte fram betydningen av å gjøre litteratur på sørsamisk tilgjengelig for barn og unge.

Gruppen av språkarbeidere som har bidratt gjennom mange tiår omfatter forfattere, ordbokforfattere, bibeloversettere, salmediktere, barnebokoversettere og lærere. Før har vi hatt pionerer som Anna Jacobsen, Ella Holm Bull og Julie Axman. I dag har en ny generasjon profesjonelle og frivillige overtatt arbeidet med, og kampen for, det sørsamiske språket. Ethvert språk representerer et særegent tankesett, en unik måte å se verden på. Ved å holde språket i hevd bidrar sørsamiske språkarbeidere til å bevare en innsikt og et perspektiv av uvurderlig betydning både for den sørsamiske befolkningen selv og for samfunnet som helhet. Det er disse vi vil hedre med årets ærespristildeling.

Om Kulturrådets ærespris

Kulturrådet har siden 1968 delt ut en ærespris for «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv». Æresprisvinneren mottar 600 000 kroner og en løvestatuett utformet av billedhoggeren Elena Engelsen.

Listen over prisvinnere inneholder en rekke kjente navn fra norsk kulturliv, blant annet Alf Prøysen, Arne Nordheim, Iver Jåks, Anne-Cath Vestly, Arve Tellefsen, Liv Ullmann, Sverre Fehn, Kjartan Slettemark, Jon Fosse, Mari Boine, Tor Åge Bringsværd, Inger Sitter, Jan Erik Vold og Synnøve Persen. Æresprisen for 2021 gikk til Karin Krogh.