Sommer og sol

Fra filmen "Sommeren jeg fylte 15". Steffen Rothschild og Grethe Ryen.

Quiz: Hva kan du om sommerlitteraturen?

Midt i sommeren. Mye varme, også i nord.

Sommerquiz.

Sol og sommer. Lykke til.

83 Delinger