Søke vårens lærebokstipend?

Fjorårets vinnere av Universitetsforlagets lærebokstipend Harald H. Soleng og Eva Hadler Vihovde. Til venstre, forlagssjef Hege Munch Gundersen (foto: Oda Hveem)

Har du en idé til lærebok for høyere utdanning? Nå på vårparten kan du søke lærebokstipend. Tre av de mest kjente og populære stipendene tilbys av Universitetsforlaget, Fagbokforlaget og Cappelen Damm Akademiske.

Universitetsforlaget

Universitetsforlagets pris til beste lærebokidé deles ut hvert år og er på 100 000 kr.

Universitetsforlaget vil stimulere til utvikling av den gode norskspråklige læreboka. Vinnerprosjektet blir kåret av en uavhengig jury og utgitt på Universitetsforlaget, både på papir og digitalt.

– Det er viktigere enn noen gang å stimulere til gode, kvalitetssikrede læremidler på norsk, sier forlagssjef i Universitetsforlaget Hege Munch Gundersen.  – Det styrker både studentenes læring og utviklingen av norsk som fagspråk.

Søknadsfristen er 21. april 2022.

Les mer om Universitetsforlagets lærebokstipend her.

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget deler ut inntil 350 000 kroner fordelt på flere prosjekter. Stipendmottakerne vil få god oppfølging fra forlagets erfarne forlagsredaktører, og den ferdige boka vil bli utgitt på Fagbokforlaget, både på papir og som e-bok.

Søknadsfristen er også her 21. april 2022

Les mer om Fagbokforlagets lærebokstipend her.

Cappelen Damm

Cappelen Damm Akademiske deler ut inntil 250 000 kroner i skrivestipend til ett eller flere lærebokprosjekter.

Forlagets erfarne redaktører gir god redaksjonell støtte underveis, og den ferdige boka vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk både på papir og som e-bok.

Søknadsfrist er 9. mai 2022.

Les mer om Cappelen Damms lærebokstipend her.