Skaranger tildelt Oktoberstipendet 2021

Maria Navarro Skaranger (Foto: Pernille Marie Walvik)

Maria Navarro Skaranger ble i dag tildelt Oktoberstipendet 2021.

Tildelingen av Oktoberstipendet 2021 fant sted under Forlaget Oktobers pressekonferanse, der høstens bøker ble presentert. Oktoberstipendet har som mål å bidra til å styrke og videreutvikle et betydelig forfatterskap som i særlig grad er preget av litterært mot.

Stipendet er på 100.000,– kroner og deles ut av Oktoberstiftelsen, etter innstilling fra forlagets redaksjon. Stipendet ble første gang utdelt i 2020, og gikk da til Linn Ullmann.

«Mesterlig og egenartet roman»

Forlagssjef Ingeri Engelstad sa følgende om tildelingen under pressekonferansen:

«I år går Oktoberstipendet til Maria Navarro Skaranger. Hennes tredje roman, Emily forever, er akkurat kommet ut, det er en mesterlig og helt egenartet roman. Den forteller om Emily, 19 år, som er alene med et nyfødt barn, hun jobber i kassa på Rimi og barnefaren Pablo har forlatt henne. Skaranger løfter fram og synliggjør et liv som ikke så ofte får plass i litteraturen. Emily forever, den tittelen innebærer både en kjærlighetserklæring og en forpliktelse, og allerede i den første kapitteloverskriften «Stakkars Emily» ser vi at vi har å gjøre med en forteller som tar stilling og stiller seg solidarisk med hovedpersonen sin. Det er i det hele tatt noe friskt, noe overraskende og nytt med fortelleren i denne romanen. Det er en allvitende forteller som kan gå inn og ut av de forskjellige personene i romanen, som vet ting de ikke selv vet eller overskuer. Samtidig viser fortelleren at hun har klare grenser både for det hun kan og vil leve seg inn i, hun tviler, stiller seg kritisk og spørrende, men først og fremst er det en stor lekenhet og en enorm varme hos denne fortelleren, som gjør lesningen til en så stor fryd.»