Sjøsetter Books from Norway

Margit Walsø og NORLA lanserer nytt nettsted for litteratureksport.

– Utenlandske forleggere har gjentatte ganger etterspurt en samlet nettside med informasjon på engelsk om norske titler. Derfor har vi i NORLA svart på utfordringen med Books from Norway, sier direktør Margit Walsø, om nettsiden som lanseres i dag.

Books from Norway gir utenlandske rettighetskjøpere og journalister informasjon om norsk litteratur samt en oversikt over oversettere fra norsk. Innholdet på nettsiden legges inn av rettighetshaverne, NORLA og oversetterne selv. Tilsvarende nett-satsinger er gjort med hell andre steder i verden, som Canada og Flandern.

Et nytt startsted

– Rettighetshavere av norske titler har fått en ny plattform til å vise frem titler de mener har potensiale for salg til utlandet, og utenlandske rettighetskjøpere har et nytt startsted i jakten på titler de skal oversette, sier Margit Walsø, direktør for NORLA. – Books from Norway er en del av litteratureksport-satsningen opp mot Norge som gjesteland under bokmessen i Frankfurt 2019. En viktig målsetning med gjestelandsprosjektet er å skape ny internasjonal interesse for norsk litteratur og gi nye stemmer en plass i det internasjonale markedet.

 

Ingen grenser

– I skrivende stund er det 564 titler og 100 oversettere registrert på Books from Norway – og dette før lansering. Vi gleder oss stort over innsatsen til rettighetshaverne. Det er ingen grenser for hvor stor basen kan bli, sier Walsø, som forsikrer at satsingen ikke stopper etter Frankfurt i 2019:

– Vi vil arbeide for at rettighetshavere og oversettere skal fortsette å oppdatere nettsiden med innhold slik at den forblir relevant for rettighetskjøpere og journalister, også etter 2019.

Det er KORD og Anyone som har utviklet nettsiden for NORLA.

Nettsiden finner du her.