Selvpubliseringens kunst

Kristian ble refusert av fem forlag. Nå har han solgt nesten tusen av sin selvpubliserte bok.

 

Kristian Hall hadde et brennende ønske om å gi ut boken han hadde skrevet om å komme opp fra avgrunnen. Så han leide redaktør, designer, språkvasker og la i vei på prosjektet sitt. Det har vært ganske vellykket så langt.

 

– Det er to ting som er vanskelig når man selvpubliserer, sier Kristian Hall til BOK365. – Det ene er den redaksjonelle støtten. Jeg brukte lang tid på å finne en redaktør. Da hun kom inn var jeg allerede ferdig med grovmanuskriptet. Siden hun hadde mange gode innspill på innhold, struktur og språk, ble det en ganske tung prosess med å skrive mye av boken om igjen.

Det andre er markedsføring når boken foreligger. Markedsføring er veldig nettverksavhengig, og jeg hadde en relativt begrenset kontaktflate mot mediebransjen selv. Redningen ble søsteren min, som har et veldig bredt nettverk, og som kastet seg inn i rollen som markedssjef med iver og vigør. Det var hun som sørget for at boken fikk forsiden av VG (i mars), samt profilering på TV2 (nett og TV). Det har hatt veldig mye å si for at det har gått så bra som det har gjort.

 

Vil hjelpe andre som sliter 

kristiancoverKristian Hall er 38 år gammel og fra Oslo. Han jobber som miljødirektør i et stort norsk selskap og for noen år siden gikk han inn i en dyp depresjon. Den er han ute av nå, og det er også tema for boken.

– Var bokskrivingen og hele prosessen en «terapi» for deg?

– Egentlig ikke, fordi jeg var ute av depresjonen da jeg begynte på boken. Man kan snarere si at boken kom til som en konsekvens av terapien og den mentale treningen jeg hadde lagt bak meg. Jeg hadde lært så mye av min egen prosess at det nærmest føltes som en moralsk forpliktelse å gi ut boken. Å kunne hjelpe andre som sliter i dag.

 

Nyttig lærdom

Kristian har ikke gitt ut noen bøker tidligere. Men sier selv han har flere fremtidige bøker. Hva har han lært av selvpubliseringsprosessen?

– Det viktigste er å ha en redaktør allerede fra starten av prosessen. Siden jeg har skrevet ved siden av full jobb og småbarnsliv, og siden skrivingen har foregått i perioder, har det tatt meg ti år fra jeg begynte på boken til den ble gitt ut. Det at redaktøren kom såpass sent in i prosessen kostet meg unødvendig omskrivning og strukturelle endringer. Men kanskje kan det ha en positiv kvalitetseffekt å bruke så lang tid på en bok.

– Er det dyrt å gi ut bok selv?

– Her er det ingen stordriftsfordeler og erfaring, slik det er i etablerte forlag, så jeg er sikker på at et forlag kunne gitt ut boken til halvparten av det det kostet meg. Jeg har prøvd å ha kostnadskontroll ved å alltid få pris fra mer enn en tilbyder av en tjeneste, men siden jeg har gått for høy kvalitet på alle ledd, har det blitt en dyr bok. Totalt har jeg brukt i overkant av 100 000 kr på utgivelsen, og jeg har solgt i underkant av 1000. Det betyr at jeg i hvert fall er over break-even.

 

forfatterbilde_kristian_hall

Stor andel nettbokhandeler

– Hvilke distribusjonskanaler bruker en selvpublisist?

– Forlagssentralen står for distribusjon. I det hele tatt fungerer distribusjon (både av papir- og ebok) på nøyaktig samme måte som for andre forlag.

En interessant ting med denne boken er at nesten halvparten av salget har gått via nettbokhandlere, mens den andelen er mye lavere for etablerte forlag. Det forteller meg at boken har potensial til å selge mer fra bokhandlerne. Den er nylig tatt inn som en del av basisutvalget til én av kjedene, så dette vil nok hjelpe på bokhandlerandelen.

– Du har en spesiell historie å fortelle. Er den bedre egnet for selvpublisering enn andre bøker?

– Det kan godt tenkes. Det fins ikke mange tilsvarende bøker på det norske markedet. De fleste bøker om hvordan komme ut av depresjon er skrevet av akademikere, og ikke folk som har gått gjennom det selv, sier Kristian Hall.