Seltun ny Nationaltheatret-sjef

Kristian Seltun (Foto: Øyvind Eide)

Kristian Seltun er ansatt som ny teatersjef ved Nationaltheatret.

– Vi er svært glade for å ha rekruttert en faglig sterk teatersjef med svært mye ledererfaring, sier styreleder Merete Smith.

Kristian Seltun har om lag 20 års fartstid som teatersjef ved Trøndelag Teater, Black Box Teater og Teaterhuset Avant Garden. Han er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Bergen med hovedfag i teatervitenskap og har virket som dramaturg. Han tiltrer i den nye stillingen fra januar 2021.

– Med Kristian Seltun får Nationaltheatret en sjef med lang ledererfaring, som vet mye om utfordringene med å lede et institusjonsteater. Han er teaterfaglig sterk og kan vise til gode resultater ved teatrene han har ledet. Jeg har stor tro på at Seltun, med sin vilje til kunstnerisk utvikling, vil bli en svært god teatersjef for Nationaltheatret, sier styreleder Merete Smith.

Seltun tar over sjefsstillingen ved Nationaltheatret etter Hanne Tømta, som har vært teatersjef siden 2009. Stillingen er et åremål på seks år.

Ser frem til å ta fatt

Nationaltheatret skal i perioden fra 2022 til 2026 rehabiliteres, og teateret vil i denne perioden være på flyttefot. Dette er en utfordring Seltun ser på som en god mulighet:

– Nationaltheatret skal inn i en spennende periode med oppussing av teaterhuset, der vi skal spille teater i andre og nye omgivelser. Dette byr på mange gode muligheter, både kunstnerisk og for publikum. Nationaltheatret har et sterkt fagmiljø i alle ledd, som jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med, sier Seltun.

– Seltun har lagt vekt på å styrke den kunstneriske og faglige fellesskapsfølelsen i institusjonene han har ledet. Dette er viktige egenskaper å ta med seg inn i teatersjefstillingen på Nationaltheatret, sier Merete Smith.

Fordi teatervirksomhet og programmering har lang planleggingshorisont, vil den nye teatersjefen starte dette planleggingsarbeidet fra og med høsten 2019, selv om han formelt tiltrer fra januar 2021.