Sjefsredaktør Tuva Ørbeck Sørheim på høstlansering Kagge og J.M.Stenersens Forlag 2018 foto Ina Strøm

Forlagssjef Jorunn Sandsmark på høstlansering Kagge og J.M.Stenersens Forlag 2018 foto Ina Strøm