Satser på barn og unge

Sammen for de yngre: Silje Tretvoll (t.v.) og Jorunn Sandsmark

Kagge forlag blir nytt A-medlem i Foreningen !les

Kagge forlag går inn som såkalt A-medlem i Foreningen !les. Det gjør de for å støtte arbeidet med å fremme lesing i alle aldersgrupper i alle samfunnslag. Et A-medlem støtter foreningen med kr 15 000 årlig.

– A- og B-medlemmer har like rettigheter, opplyser Ole Ivar Burås Storø i Forenngen !les til BOK365. – Mens A medlemmene altså betaler 15 000, betaler B-medlemmene 2500. Aktører som vil bli medlemmer, og bidra i vårt arbeid for å skape engasjement for lesing og interesse for litteratur, bestemmer selv hvilket medlem de vil bli. Økonomi skal ikke utelukke noen. Et B-medlemskap gjør at også aktører med mindre økonomisk handlingsrom kan være med på å bygge et fellesskap.

– Hvor mange A-medlemmer har dere?

– 19.

– Hva betyr medlemskapet i praksis?

– Medlemmene er viktige støttespillere for oss. De bidrar med økonomisk støtte, men også med nettverk, kompetanse, erfaringer og bidrag som ikke gir seg direkte utslag i kroner og øre, sier Ole Ivar Burås Storø.

Satser på barn og ungdom 

Kagges nye forlagssjef, Jorunn Sandsmark er glad for å være med på laget:

– Det fantastiske arbeidet til Foreningen !les er viktigere nå enn noen gang. Det er et arbeid vi ønsker å bidra til, sier Sandsmark.

De senere årene har Kagge forlag satset målrettet på barne- og ungdomslitteratur, blant annet gjennom bokseriene CLUE, Verdens kuleste gjeng og Dustedagboka.

Nytt er at forlaget nå også satser sterkt på oversatt barne- og ungdomslitteratur, og har ansatt egen sjefredaktør for dette feltet.

Glade for støtte

– Vi er selvsagt veldig glade for at Kagge forlag har bestemt seg for å støtte arbeidet vårt. Kagge forlag har gjennom mange år markert seg sterkt med sine utgivelser, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

– Medlemmene våre er utrolig viktige for oss. Å ha deres støtte i ryggen på arbeidet vi gjør, er avgjørende. Når Kagge forlag nå går inn i Foreningen !les har vi til sammen 40 medlemsorganisasjoner fra mange ulike deler av bokbransjen, sier Tretvoll.