Bukolika-Gjetarsongar

hesiod. thegonien. arbeid og dager. skjoldet. omsl