hesiod. thegonien. arbeid og dager. skjoldet. omsl

Bukolika-Gjetarsongar