–Nøkkelen til innovasjon: Samarbeid

– Samarbeid er nøkkelen til innovasjon i den digitale alder, sa Walter Isaacson (bildet) under Digital Book World.

Abonnementsordninger og samarbeid med leserne er sentrale temaer som løftes frem under Digital Book World i New York denne uken.

Walter Isaacson er administrerende direktør av Aspen Institute, forfatter av Steve Jobs’ biografi og boken ”The Innovators”.  – Samarbeid er nøkkelen til innovasjon i den digitale alder, var Isaacsons budskap fra scenen på Hilton.

 

Leserinvolvering

At Isaacson står inne for eget utsagn, har han vist ved å dele råmateriale fra sin kommende bok med et publikum som kunne kommentere underveis. Slik ble boken til nærmest i dialog med bokens fremtidige lesere. Også Joe Pulizzi, som selv har skrevet tre bøker og selv eier et medieforetak, har benyttet liknende metode – mer for å bygge en kjøpergruppe før utgivelse. For mens han jobbet med boka, delte han et og samme utdrag fra boka i ulike sosiale kanaler. Slik involverte han brukere, gjorde dem oppmerksomme på hans kommende bok, og hadde allerede et markedssegment å henvende seg til ved bokens lansering.

 

Abonnementsordninger

Sentralt for mange av innleggene under Digital Book World Conference er  abonnementsordninger. Peter Borland i Atria Books og Simon & Schuster ser ikke abonnementsordningen som løsningen for fremtidens boksalg for alle forlag. Til det er utvalget for stort, og det kan være vanskelig for mindre forlag å vinne i vrimmelen av utgivelser, slik han ser det. Brian Murray, administrerende direktør i HarperCollins, mener imidlertid at abonnementsordninger kan bli sentrale i voksende markeder.

Forlaget han leder har hatt stor suksess med flere segmenterte abonnementsordninger knyttet til for eksempel kristen litteratur og romantikk. Mens indie-forleggeren Liz Pelletier i Entangled Publishing i stedet viser til denne muligheten mer som et markedsføringsgrep. – Vi ville aldri lagt våre nyeste utgivelser inn i abonnementsordningen. Derimot plukker vi et utvalg av andre bøker som skal inn i denne ordningen, sier hun.

 

Markedsføring for fremtiden

Hva mer skal til for å markedsføre bøker i fremtiden? Trengs det nye ferdigheter av dagens markedsførere? Dette temaet ble blant annet drøftet i et panel bestående av markedsførere med og uten lang forlagsbakgrunn under onsdagens program. Blant annet ble organisasjonens innstilling trukket frem som sentral verdi for fremtidens markedsføring. Det ble også lagt vekt på behovet for en miks av erfaring og nye tanker. Angela Tribelli fra HarperCollins pekte på viktigheten av å finne de rette folkene.

 

Bilde fra kongressen ved ak PR Group

 

Ansikt til ansikt

Brian Murray mener det i dag er enklere å komme inn fra utsiden, enn det var for noen år siden: – Endringstakten er gått opp og det er åpnet seg opp for folk som kommer fra utsiden. Men det er viktig å få inn de rette folkene. De må ha en forståelse for bokbransjen, og ha en interesse for å lære medarbeidere om det nye. Ikke alle fra Silicon Valley vil overleve i denne bransjen.

Men selv inn i den digitale tidsalder, kan man neppe si seg uenig med indie-forleggeren Georgia McBride fra GMMG: – Ingenting kan erstatte interaksjon ansikt til ansikt med mennesker.