Det russiske bokmarkedet ned 20 prosent

Den Røde plass i Moskva (Foto: mikolajn/iStock)

– Bøker har blitt en luksusvare i Russland, sier en forlegger. Bokmarkedet forventer ingen vekst i 2021.

Det russiske bokmarkedet melder om rekorddårlig omsetning i fjor. En rapport fra det statlige russiske bokkammeret viser en nedgang på 20 prosent, altså fra 431.1 millioner solgte eksemplarer i 2019 til 351.4 millioner i 2020.

Rapporten tillegger coronapandemien noe av skylden for de dårlige resultatene, men russiske forleggere påpeker at bokmarkedet var på vei nedover lenge før pandemien.

En luksusvare

– Stadig færre kjøper bøker i Russland. Dette er hovedgrunnen til markedets nåværende situasjon. Mange har mistet jobbene sine på grunn av pandemien og de har derfor ikke råd til å kjøpe bøker, sier Irina Bogat, direktør for uavhengige Zakharov forlag til Publishing Perspectives.

Hun påpeker at nedgangen også henger sammen med andre faktorer:

– Prisen på papir har økt med mer enn 30 prosent bare de siste tre månedene. Samtidig har bytteforholdet mellom rubel og euro bare blitt verre.

Bogat har lite håp om at trenden vil snu i 2021.

– Som et resultat av dette har bøker blitt en luksusvare i Russland. Vi forventer ikke noe gjenhenting eller vekst i år.

Større konkurranse

– Bokproduksjon begynte å tape fart lenge før pandemien, sier Alexander Nemirov, markedssjef i Moskva forlaget Algoritm.

Han forteller at konkurransen mellom russiske forlag har blitt stadig hardere:

– Bøker er ikke lenger en informasjonskilde, men enn vane for de intellektuelle eller en vakker gave. Derfor foretrekker mange forleggere å redusere produksjonen, og heller lage bøker for nisjemarkeder. Det leder igjen til høyere trykkekostnader, mens bokhandlerne øker sine marginer. All disse faktorene leder til hardere konkurranse. For eksempel ble det nylig oppdaget at noen forleggere utnytter nettbokhandlere, og legger igjen falske negative anmeldelser på konkurrentenes titler.

Nemirov mener det ikke er noe grunn til å forvente noen utvikling eller vekst i bokmarkedet i løpet av 2021 eller tidlig 2022. Ei heller er det noe nevneverdig statlig støtte å hente.