Rekordår for litteratureksport

NORLA-direktør Margit Walsø (foto Eivind Røhne)

Norsk litteratureksport øker stadig, og 2018 ble tidenes beste år for norsk litteratur i oversettelse.

– Aldri før i vår 40-årige historie har så mange titler fått bevilget oversettelsesstøtte fra NORLA, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

I 2018 bevilget NORLA støtte til oversettelse av 639 bøker av norske forfattere til 45 språk. Det gjør dette året til tidenes beste år for norsk litteratur i oversettelse.

I 2004 ga NORLA støtte til litt over 100 oversettelser. I 2017 var antallet 538 titler og i 2018 vokste antall bevilgninger med 19 prosent til 639 titler. De 639 bevilgningene gikk til 479 skjønnlitterære titler (en økning på 17% fra 2017) og 160 sakprosa-titler (opp 24% fra året før). Den aller største økningen er på barne- og ungdomsbøker; med 197 bevilgninger er økningen på hele 29%.

Tall fra de norske litteraturagentene viser at totalt antall rettigheter solgt til utlandet i 2018 er på nærmere 1000 titler.

Flest oversettelser til tysk

Hele 80 tyskspråklige utgivelser av norske titler har fått støtte i 2018. Aldri før har NORLA bevilget støtte til så mange oversettelser til ett språk.

Det store antall oversettelser er et resultat av arbeidet litteraturagentene, bokbransjen for øvrig og NORLA har gjort for å fremme norsk litteratur i tyskspråklige områder i forbindelse med prosjektet Norge som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

– 70 tyske og østerrikske forleggere har besøkt Norge og blitt kjent med den norske bokbransjen, vi har videreutviklet webportalen Books from Norway, økt oversettelsesstøtten til tysk og engelsk, og profilert norske forfattere og bøker internasjonalt, sier Walsø, og legger til:

– En samlet norsk bokbransje har satset stort på nettverksbygging og rettighetssalg opp mot gjestelandsåret og det ser vi resultatene av nå.