Priset for tysk-læreverk

Geir Johansen, Julika Fiebig og Petra Biesalski er tildelt William Nygaards legat for tyskverket "Leute".

Midt oppe i Bokdagen og tilhørende prisutdelinger før pinshelgen, vanket det også viktige utmerkelser hos Aschehoug: Forfatterne Geir Johansen, Julika Fiebig og Petra Biesalski er tildelt William Nygaards legat for 2019. Prisen fikk de for sin utgivelse av tyskverket Leute for ungdomstrinnet.

Moderne
– Jeg brenner for en moderne og leken tyskundervisning. Jeg drømmer om at Leute-elever har det så gøy i undervisningen at de knapt legger merke til at de pugger grammatikk eller gloser. At de bare prater i vei uten redsel. Det er ideen bak Leute, forteller Julika Fiebig.

«Forfatterne har på en forbilledlig måte klart å modernisere læremidlene i tysk ved å løfte kommunikasjonsaspektet i et fag som til dels har vært preget av grammatikkinnlæring framfor kommunikasjon», kunne juryen fastslå.

William Nygaards legat 2019 ble delt ut av forlegger og konserndirektør Mads Nygaard.
– Det er ærefullt og stor stas å få en slik pris som lærebokforfatter, sier Petra Biesalski.

Engasjement og formidlingsglede
I juryens begrunnelse heter det at «de tre forfatterne er levende opptatt av god formidling av tyskfaget, og sammen utgjør de et faglig og pedagogisk bunnsolid forfatterlag som evner å fornye framstillingen av faget. Engasjementet for faget og formidlingsgleden gjenkjennes i tekstene, og det mottas med begeistring blant elever og lærere. Forfatterne demonstrerer til fulle at de behersker både det digitale mediet og lærebokas format og tekst, og er dermed en forfattergruppe vi også kan se fram til å lese mer av når framtidens læremidler skal utformes.»

– Det har vært spennende å skrive tyskverk og få gjøre det ut ifra egne tanker, ideer og erfaringer med hva som fungerer for elevene. Nå kjenner jeg på stoltheten over å ha vært med på å utvikle Leute, sier Geir Johansen.

Allerede i 2018 mottok forfatterne BELMA-pris i sølv (Best European Learning Materials Awards) for Leute 8.

 

Dette er forfatterne:

Petra Biesalski har vært tilknyttet Aschehoug Undervisning siden 2004. Hun har bidratt med en rekke redaksjonelle oppgaver: tekstskaping, språkvask, redigering av lærerveiledninger, og hun har også holdt en rekke kurs. Petra Biesalski har en helt egen evne til å fortelle gode historier. Det er en stor bragd når vokabularet er så begrenset som det må være på ungdomstrinnet. I tillegg til Leute har hun vært medforfatter på Weitblick, som er det ledende verket i tysk for videregående.

Julika Fiebig har vært tilknyttet forlaget siden 2009. Siden den gang har hun jobbet med tekstskaping, redigering, digital publisering og innlesing av lyd. Julika Fiebig er en svært kreativ forfatter, iderik når det gjelder hvordan verket skal bidra til å få alle med på å lære tysk. Aktivitetene og lekene hun utarbeider, skaper stor begeistring både hos lærere og elever.

Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole, tidligere tysklærer og svært engasjert på vegne av faget. Han er en inspirerende foredragsholder og en viktig ressurs når det gjelder å promotere Leute. Geir Johansen er alltid opptatt av at det elevene lærer om i tyskfaget skal være relevant og engasjerende. Derfor har han fått inn historie, kunst og kultur, også i en bok der elevene så vidt har begynt å lære språket.

 

Bildet: GLADE PRISVINNERE: Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole i Oslo, Julika Fiebig har lang erfaring fra å utvikle læremidler i tysk i Norge, og bor i Dresden, og Petra Biesalski er leder for språkavdelingen ved Goethe-Institut i Oslo.