Priset for flyktning-engasjement

Forlegger Kristina Quintano er tildelt Samtidenprisen 2021.

Samtidenprisen er en nyinnstiftet pris som går til mennesker som engasjerer seg i de mest brennende og brennaktuelle spørsmålene i tid, som klarer å sette et viktig tema på dagsorden eller få oss til å se vår egen tid på ny. Forlegger Kristina Quintano fikk gleden av å bli den aller første prismottakeren.

Juryens begrunnelse:

«Årets vinner er Kristina Quintano. Quintano driver eget forlag, jobber som oversetter og lærer. Innimellom alt dette har hun likevel funnet tid til å utvise et stort engasjement, i både ord og handling, for noen av dem som trenger vår hjelp aller mest: flyktningene. Helt på egen hånd har hun i en årrekke samlet inn penger til klær, mat og skolegang til flyktningene som kommer den farlige over Middelhavet til Europa. Hun har deltatt i redningstokter i båt og bygd opp sin egen organisasjon for frivillige, Volunteers. Hun er også en av drivkreftene bak hjelpeorganisasjonen Team Humanity. I tillegg til dette rapporterer Quintano på Facebook-siden «Budbringeren fra helvete», med over 100 000 daglige visninger, fra frontlinjene i flyktningkrisen, om menneskene som krysser havet, og om hvor mange liv som har gått tapt. Slik sørger hun for at nyhetene om flyktningenes skjebne når oss, selv når andre og større medier har flyttet fokus og skriver om andre konflikter. Flyktningkrisen er blant vår tids alvorligste: I dag er det 80 millioner mennesker på flukt, dobbelt så mange som for bare ti år siden. Kristina Quintano minner oss om at flyktningene også er vårt ansvar, og hun løfter frem og holder høyt et ord som i vår tid, i noen sammenhenger nesten er blitt vanskelig å uttale: medmenneske. Hennes innsats og engasjement er uomtvistelig og beundringsverdig, og burde være til inspirasjon for mange. Kristina Quintano er en verdig vinner av Samtidenprisen 2021.»