Vi leste mer i fjor

Hvordan har coronaen preget våre bok-lesevaner? BOK365-leserne konsumerte flere bøker i 2020 enn året før.

I forrige uke spurte vi våre lesere om hvordan var lesevanene deres hadde vært gjennom et annerledes år. Skal vi tro resultatene, har litteraturen hatt gode tider i en vanskelig corona-periode – noe også den norske bokomsetningen indikerer. I sum har BOK365-leserne unnagjort flere bøker i 2020. Flesteparten (42 prosent) leste omtrent like mye som året før, men hele 27 prosent leste mye mer og 24 prosent litt mer enn foregående år. Kun 7 prosent leste færre bøker.