Per Arne Dahl ny Tunsberg-biskop

Prest og forfatter Per Arne Dahl (63), er tilsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme.

Prest og forfatter er Arne Dahl (63), er tilsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. Laila Riksaasen Dahl som har vært biskop i Tunsberg siden 2002, går av med pensjon til sommeren. Tilsettingen skjedde på dagens møte i Kirkerådet i Tønsberg.

Per Arne Dahl skrevet en rekke bøker, hvor hovedtema er tro, sjelesorg og samlivsspørsmål. Mest kjent er Den store kjærligheten (Schibsted 1998) og Hva skal vi med stjerner nå? (2007). Den siste boken skrev han sammen med tidligere Lyn-trener Espen Olafsen, som mistet sin kjære Elfrid og datteren Frøya under tsunamien i Thailand 2. juledag 2004, mens han selv og sønnen Balder overlevde. Hva skal vi med stjerner nå? handler om de dramatiske hendelsene denne romjulen og ikke minst om det å leve med sorgen og komme videre i livet. Boken fikk et enormt publikum da den utkom høsten 2007.

 

Sjelesorg og samliv

Per Arne Dahl er kjent for et mangeårig engasjement som spaltist i Aftenposten Søndag sammen med tegneren Ulf Aas, og han er nå fast spaltist i avisen Vårt Land. Dahl er dessuten flittig brukt som andaktsholder i NRK radio og har ledet flere gudstjenester og samtaleprogrammer på NRK TV.

Per Arne Dahl som ble ordinert i 1975, er nå Stortingsprest, Domkirkeprest i Oslo og statsstipendiat. Hans brede erfaring fra kirkelig tjeneste omfatter blant annet marineprest i Harstad og sjøforsvarsprest for Nord-Norge, menighetsprest i Modum, leder ved Institutt for Sjelesorg på Modum Bad og Modum Bads Samlivssenter.

I 1999 mottok Per Arne Dahl «Petter Dass-prisen» av avisen Vårt Land for sitt engasjement med å formidle tro og verdier i skrift og tale, i kirke og samfunn.

 

Siterte Stein Mehren

Per Arne Dahl blir den sjette biskopen i Tunsberg bispedømme som ble opprettet i 1948. Bispedømmet omfatter Buskerud og Vestfold fylker og består av 10 prostier og 113 menigheter med 174 kirker. 380 933 kirkemedlemmer er bosatt i Tunsberg bispedømme. Dette er den andre biskoptilsettingen i Kirkerådet etter grunnlovs- og kirkelovsendringene i 2012.

Da Tunsberg bispedømmeråd i november i fjor nominerte sine fem bispekandidater, la man fram kandidatenes svar på fem sentrale spørsmål. Per Arne Dahl svarte slik på spørsmålet «Hva er kirkens hovedutfordring i dag, og i tiden framover, slik du ser det?»

– Før kirken skal utfordres til oppgaver bør vi bevisstgjøre hva som er kirkens gaver til oss. Det er i alle fall fem: I en verden med larm og pes tilbyr kirken stillhet. I en virkelighet med overfladisk og billig juggel tilbyr kirken oss det hellige. I en nådeløs kultur inviterer kirken til et fristed av en annen verden. I et samfunn hvor det er fort gjort å bli ufrivillig alene, tilbyr kirken fellesskap. Og i en kompleks tidsalder med mange grunner til resignasjon og kulde er kirken garantisten for at håpet skal overvintre. Med disse gavene i bagasjen kan vi ta fatt på kirkens hovedutfordringer som handler om å gjøre disse fem gavene eksistensielle og aktuelle. Knapt noen sier dette bedre enn den norske lyrikeren Stein Mehren: «Vi reiste en gang katedralene/ ikke for å fange mennesker/men for å holde våre liv fast i overskridelsens gåte.» Et spennende prosjekt som vi kun kan lykkes med i fellesskap, og sammen med en Gud som er stor nok.

Per Arne Dahl vigsles til sin biskoptjeneste i Tønsberg domkirke 21. september. Søndag 27. april har biskop Laila Riksaasen Dahl sin avskjedsgudstjeneste i Tønsberg domkirke.

 

 

(Foto: Schibsted Forlag / Berit Roald, Scanpix)