Oversetterpris til Ursel Allenstein

Ursel Allenstein (Foto: Sabrina Adeline Nagel)

På bokmessen i Frankfurt ble NORLAs oversetterpris i dag utdelt for 14. gang og overrekkelsen var ved Norges kulturminister Trine Skei Grande.

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. NORLAs oversetterpris tildeles et ungt oversettertalent for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur. Prisen skal i år gå til en oversetter som har gjort en spesiell innsats for skjønnlitteratur. Den skjønnlitterære prisen utdeles fra Kristin Brudevolls fødselsdagsfond. Det var derfor spesielt hyggelig å dele ut denne prisen i Frankfurt, med Kristin Brudevoll til stede på bokmessen.

Tyskland var det første landet Kristin fokuserte på da hun begynte i NORLA i 1978. Hun tok kontakt med tyske universiteter, og fant skandinavistikkstudenter med interesse for litteratur og oversettelse. Siden den gang har det blitt lagt stein på stein, inntil vi kan i dag si at vi står i en veritabel katedral her i den norske paviljongen: Norge er gjesteland i Frankfurt, og bokmessen har talt opp hele 510 nye utgivelser på tysk av og om Norge.

Det er ikke dermed noen selvfølge at årets prisvinner skal komme fra Tyskland, vi er så heldige at det er en rekke gode kandidater til NORLAs oversetterpris fra mange land. Det var imidlertid én kandidat som pekte seg ut, og vedkommende er tilfeldigvis tysk.

Årets prisvinner ble tidlig lagt merke til som et stort oversettertalent, med akkurat den kombinasjonen av stilsikker språkfølelse, presisjon og lekenhet som gjør en oversetter i stand til å yte en litterær tekst rettferdighet. Allerede med sin første oversettelse fra norsk ble hun tildelt en pris for arbeidet, Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung i 2011 for Kjersti Annesdatter Skomsvolds Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg. Siden den gang har hun fått en rekke priser for oversettelsene sine, og i dag går NORLAS oversetterpris 2019 til Ursel Allenstein for hennes arbeid med norsk skjønnlitteratur.

Ursel har oversatt en rekke av Norges samtidsforfattere – hun har gitt tysk stemme til så ulike forfattere som Geir Gulliksen, Sissel Verøyvik og Long Litt Woon, og det er hennes oversettelser av Maja Lundes romaner som har fått en så enorm suksess her i Tyskland.

Den siste kraftprestasjonen hun står bak, er oversettelsen av Johan Harstads Max, Misha og Tet-offensiven. Her på bokmessen vil hun også motta Jane Scatcherd Preis, fremfor alt for sin «kongeniale oversettelse av romanen (…), hvor hun med stor presisjon og språklig raffinement gjengir romanens litterære mangestemmighet,» som det heter i begrunnelsen.

Arbeidet Ursel gjør for norsk litteratur er viktig. Vi håper denne prisen vil bidra til at vi får beholde henne som formidler av norske forfattere til et tysk publikum i mange år fremover.

NORLAs oversetterpris er på 20.000,- norske kroner, i tillegg til et inntil tre ukers gratis opphold i Oslo.