Over 1 milliard til kulturformål

(foto: iStock)

Spillemidler til kulturformål er for første gang over 1 milliard kroner.

– Vi ønsker at alle barn og unge skal finne fritidsaktiviteter de liker og ha mulighet til å delta. Jeg er glad for at regjeringen bidrar til dette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Overskuddet til Norsk Tipping er på 7,1 milliarder kroner, og 1047 millioner kroner av disse pengene blir i år fordelt til kulturformål i hele landet.

Det er særlig barn og unge som prioriteres når Kultur- og likestillingsdepartementet deler ut spillemidlene.

Totalt går hele potten 7,1 milliarder kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til idrett, kultur og frivillighet. Dette er noen av årets fordelinger:

  • 20 millioner kroner mer til Den kulturelle skolesekken.
  • 20 millioner kroner mer til Frifond-ordningene.
  • 15 millioner kroner til leselyst og litteratur.
  • Nær 9 millioner kroner mer til Kulturrom.
  • Over 5 millioner kroner mer til nasjonale musikkorganisasjoner.
  • 3,5 millioner kroner mer til tilskuddsordning for korps og orkester.
  • 2,7 millioner kroner mer til arkivtiltak.
  • 1,5 millioner kroner mer til museumstiltak.