Oppfordrer forlagene til å tenke bredt

BRAGE-ANSVAR: Chi Ton (foto: CF Wesenberg - Kolonihagen for Forleggerforeningen)

Brageprisen oppfordrer forlagene til å tenke bredere i hvilke bøker de melder på til Brageprisen.

– Ikke vær redd for å melde på «smale» titler, eller titler som ikke er «typisk Brageprisvinnere», sier Chi Ton, ansvarlig for Brageprisen i Forleggerforeningen.

Hun mener juryene er sammensatt av personer fra alle bakgrunner – og at de leser med ulike blikk.

– Ingen leser er like, fordi man har ulik bakgrunn, miljø, alder, interesse, geografisk tilknytning og så videre. Jurysammensetningen består av ulike fagpersoner fra ulike deler av litteraturfeltet – som bibliotekar, kritiker, litteraturformidler eller bokhandler. De leser og vurderer med sitt faglige blikk og perspektiv. Derfor kan man lese samme bok, men ha ulik forståelse og opplevelse av den.

Hva føler juryen typisk at har manglet fra forlagspåmeldingene?

– De påmeldte titlene favner mye. Ser vi tilbake på de tre siste årene, er tendensen at juryene har etterspurt titler som kanskje er litt smale, og de flerkulturelle stemmene, sier Ton.

Fordel å melde på tidlig

Ton avviser at beløpet for å melde på en bok, hindrer at forlagene sender inn et bredere mangfold bøker – og ikke bare dem de allerede har en formening om er en «typisk bragebok».

– En Bragepriskandidat er en bok som er så god at forlagene mener den kan vinne en pris, da bør ikke pris ha noe å si. Vi i Brageprisen håper at forlagene er modige når de sitter med en kvalitetsbok som de mener kan vinne en pris.

Ton minner på at det er en fordel å sende inn bøker tidlig.

– Det er tre påmeldinger til Brageprisen. Midten av juni, midten av august og midten av september. Juryene leser fra midten av juni til midten av oktober. Deretter leser elektorene fra midten av oktober til midten av november. Når man sender inn tidlig, vil juryene naturligvis ha mer tid til å lese. De fleste har også sommerferie, slik at de bruker sommeren på å «kose seg» med bøkene. Juryene opererer med «shortlist». Da kan også titler ligge i den listen og «marinere», juryene kan komme tilbake til den og diskutere flere ganger. Da sier det seg selv, at det kan være en fordel å sende inn tidlig. Og det er billigere.