Og endelig forsvinner ebok-momsen

Men først må det gå både vinter og vår.

Mange har savnet beskjed om moms på ebøker i dagens forslag til statsbudsjett, men den er med. Det er bare det at momsen må koordineres med og godkjennes av EU først. Regjeringen skriver:

«Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for e-bøker og e-tidsskrift fra 1.juli 2019. Regjeringen kommer tilbake med et konkret forslag i Revidert nasjonalbudsjett etter at det har vært på høring og er avklart med EFTAs overvåkingsorgan (ESA).»

Revidert nasjonalbudsjett legges fram i midten av mai.