Ny redaktør i VB

Frøydis Jørve (39) er ansatt som manusredaktør for barne- og ungdomslitteratur i Vigmostad & Bjørke.

Jørve har de siste ti årene jobbet som rettighetsredaktør i Aschehoug Agency med ansvar for utenlandssalget av Oktobers forfattere. Hun har studert journalistikk og engelsk og har en mastergrad i utviklingsstudier. Frøydis Jørve har også gått på Forfatterstudiet i Bø.