Blir ny sjef i Bokbasen

TONE LØYLAND: - Allvit går over i en ny fase.

Tone Løyland blir ny administrerende direktør i Bokbasen.

– Etter mange år som leder i Distribution Innovation gleder jeg meg til å bruke erfaringen og kompetansen jeg har opparbeidet meg i Bokbasen, sier Tone Løyland.

Hun tiltrer stillingen som direktør i Bokbasen medio juni. Styreleder Anders Skogvold ser frem til samarbeidet:

– Jeg er veldig glad for at Tone Løyland har tatt på seg oppdraget med å lede og utvikle Bokbasen videre til nytte for forlag, bokhandel, bibliotek og skole. Tone har lang ledererfaring og stor teknologiforståelse, kunnskap og og innsikt hun nå tar med seg til Bokbasen hvor hun sammen med de ansatte skal videreutvikle god infrastruktur og moderne digitale løsninger som gir økt effektivitet i bransjen, sier Anders Skogvold, styreleder i Bokbasen.

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. med utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge. Selskapet skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole.