Norlistipend til Fagskolen

  administrerende direktør i Norli, John Thomasgaard (Foto: BOK365)

  Norli gir stipend til ansatte for å gå på Fagskolen for bokbransjen i høst.

  – Vi er en liten bransje og sektor, det å dyrke kompetanse på bokhandelsdrift er utrolig viktig. Bokhandelsdrift er et eget fag som skiller seg fra mye annen retail. Det er en helt spesiell måte å drive varehandel på for å sikre god faghandel på en lønnsom måte, sier John Thomasgaard, administrerende direktør i Norli.

  Tiltaket om å gå stipend til Norli-ansatte for å gå på Fagskolen for bokbransjen er ment for å øke kompetanse og fagkunnskap for ansatte i bokhandelen.

  – Fagskolen for bokbransjen er en naturlig samarbeidspartner for Norli. Undervisningen ved Fagskolen er relevant for bransjen, og bidrar til å utvikle enda mer kompetente og dyktige bokhandlere. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs – og nøkkelen til vår suksess – og derfor har vi også valgt et mer fast samarbeid med Fagskolen. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, hvor fagkompetanse og internrekruttering står i sentrum. Norlistipendet skal bidra til dette, og gi mulighet for å utvikle kompetanse samtidig som man jobber i Norli, sier Marianne Yung Doxrud, HR- og kommunikasjonssjef i Norli.

  Glad for at Norli satser

  – Fagskolen for bokbransjen gir kompetanse på tvers i en bransje som hele tiden utvikler seg. Den gir en forståelse og oversikt over bransjen som er helt unik. Vi er veldig glade for å se at Norli velger å satse på bokhandlerne gjennom å sende dem på Fagskolen, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen og styreleder på Fagskolen.

  Norli dekker semesteravgiften for årsstudiet 2022/2023, og dessuten studiepermisjon med lønn når det er undervisningsuker i Oslo. Bostøtte kan man få om man ikke bor sentralt på Østlandet eller har overnattingsmuligheter i Oslo.

  Kriteriene for å søke er at man er ansatt i fast stilling i Norli AS og det innføres en bindingstid til Norli to år etter fullført studie.

  Søknadsfristen for Fagskolen for bokbransjen er 1.august. Trykk her for å lese mer.