Norli øker omsetningen, men viser underskudd

Norges nest største – men viktigste om vi inkluderer samarbeidende Libris-butikker, bokhandlerkjede økte omsetningen i 2017. På bunnlinjen er det imidlertid mer dystert. Norli-sjef John Thomasgaard varsler nå omstillingskrav og tøffere tider for bokbransjen generelt.

Norli Libris-kjeden økte i fjor konsernomsetningen fra 1,06 milliarder året før, til 1,1 milliarder kroner i 2017. Litt urovekkende er det dog at driftsresultatet (før avskrivninger og finanskostnader) samtidig svekket seg fra 78 millioner til 63 millioner.

Årsresultatet for hele konsernet viser med dette tilslutt et overskudd før skatt på 2,7 millioner (+23,7 millioner 2016), men underskudd etter skatt på 1,3 millioner kroner (+14 millioner i 2016).

Bedre enn fryktet

Administrerende direktør John Thomasgaard i Norli Libris er ikke fornøyd med tallene: – 2017 var et år som ble svakere enn vi hadde ønsket oss, men bedre enn fryktet. Vi klarte å lande et overskudd før skatt. Vi fikk også i 2017 et tilfredsstillende driftsresultat på 63 millioner, selv om dette var 15 millioner svakere enn 2016.

Thomasgaard anslår at resultatnedgangen er i tråd med bokmarkedet generelt, men at Norli Libris i noen grad viser svakere tall enn hovedkonkurrenten ARK fordi Norli er tyngre vektet på bokomsetning.

Andre forhold som også har bidratt negativt har vært kostnader i forbindelse med ekstraordinære endringer i tre av de fire største butikkene (Bergen og Sandnes), samt overtakelsen, høsten 2017 av 15 utsalg fra Notabene og hvor kun resultatet fra siste kvartal er med på å gi positivt bidrag.

Tøffe omstillinger i vente

Thomasgaard ser klare fareskilt for bransjen generelt. Endringene i bokmarkedet er nå helt tydelige, bokomsetningen går ned og må kompenseres på andre måter. Denne utviklingen er noe Norli har jobbet hardt med strategier for sortiment og kategoriutvikling for å møte, et arbeid som nå gir positive resultater.

Bokhandlerkjeden vil også øke den digitale satsingen markant i tiden som kommer, og lanserer ny e-handelsløsning i 2018. Thomasgaard har tro på at Norli med dette vil kunne hente lønnsomme digitale markedsandeler.

Norli-sjefen er likevel soleklar på at det er tøffe omstillinger i vente: – Det er åpenbart at vi står foran en konsolidering både innen handelen generelt og bokhandel. Vi er positiv til fremtiden med det gode fundamentet vi har, men det vil kreves tøffe omstillinger også i tiden som kommer. Det er vi klare for.

Svakt bokmarked inneværende år

Forrige uke uttalte Cappelen Damms toppsjef Tom Harald Jenssen til BOK365 at han fryktet en lengre nedgangsperiode for bransjen. Thomasgaard deler i store trekk Jenssens analyse. Etter en nedgang på 6 prosent for allmenn bokomsetningen i første tertial, og til tross for en viss bedring i mai og juni, spår Thomasgaard et svakt bokmarked også for andre halvår:

– Andre kategorier holder seg dog godt og kompenserer for noe av nedgangen på bok. Dette er noe vi har forutsatt og planlagt for. Vi forventer en nedgang i totalomsetningen i 2018, men likevel et noe bedre driftsresultat enn i fjor. Dette som følge av de spesielle ekstraordinære kostnadene vi hadde i 2017.  Videre tar vi nå også ytterligere grep på driftskostnadssiden, noe som gir fortløpende positiv effekt.

 

Les også:

Solide regnskapstall fra Gyldendal

Ark er størst