Norge blir gjesteland i Leipzig

AVTALEN ER I BOKS: NORLAs direktør Margit Walsø og Bokmessen i Leipzigs direktør Oliver Zille signerer gjestelandsavtalen for 2025. (Foto: NORLA)

Norge blir gjesteland på bokmessen i Leipzig 2025.

– Det tyske markedet har lenge vært viktig for norsk litteratur i utlandet. Nå får vi muligheten til å intensivere kontakten og løfte frem nye stemmer på en lesemesse som har som mål å inspirere leseren og sette forfatteren i sentrum, sier direktør i NORLA, Margit Walsø.

Bokmessen i Leipzig er ofte omtalt som Europas største lesefestival, da det er like mye en litteraturfestival som en bransjemesse.

NORLA opplyser at det litterære programmet skal presentere en rekke forfattere fra Norge, både på bokmessen og i Leipzig by.  Det skal også gjenspeile dagsaktuelle temaer og vise den rike forlagsfloraen i Norge. Hovedvekten av programmet vil være basert på bøker som nylig er utkommet i tysk oversettelse.

I forbindelse med gjestelandsprosjektet, vil NORLA yte tilskudd til oversettelse for tyske, sveitsiske og østerrikske forlag med mål om flere nye titler opp mot bokmessen i 2025. Forleggere, bokhandlere, oversettere og presse vil inviteres til Norge i forberedelsene til prosjektet.

Litteraturlandet Norge

– Litteratur fra Norge er populært og høyt ansett i det tyskspråklige markedet. Norges synlighet som gjesteland gir forfattere en ideell mulighet til å presentere nye bøker til et nysgjerrig publikum og øke entusiasmen for litteratur og kultur fra Norge. Takket være bokmessens og lesefestivalens brede appell til publikum, er Leipzig det perfekte stedet å øke bevisstheten om Norge og deres litterære kvaliteter på en bærekraftig måte, sier Oliver Zille, direktør for bokmessen i Leipzig.

Prosjektet organiseres av NORLA, som allerede har erfaring fra flere gjestelandsprosjekt, som ved Bokmessen i Frankfurt 2019 og Bokmessen i Warszawa 2022. Prosjektet har allerede fått tilskudd fra Utenriksdepartementet.