Misvisende om Kagge-resultat

Erling Kagges forlagsvirksomhet går så det suser - trass i skriverier om resultatsvikt.

KOMMENTAR: «Resultatsvikt for Kagge» var overskriften fra Dagens Næringsliv i forrige uke. Avisen kunne melde om en resultatnedgang på over 77 prosent i 2016.

Er det krise for hovedeier Erling Kagge (bildet)? Langt derifra. Kagge går så det suser økonomisk.

Årsregnskapet for Kagge Forlag 2016 – medregnet det heleide datterselskapet J M Stenersens Forlag – viser en omsetning på litt over 100 millioner kroner og et driftsresultat på 17 millioner. Dette er særdeles gode tall for forlagsbransjen. Legger man til det faktum at Kagge i fjor ble landets største på norskskrevet sakprosa, blir ikke tallene mindre imponerende. Tradisjonelt er det helst mindre forlag med en og annen oversatt skjønnlitterær kjempesuksess som har kunnet oppvise lignende resultater.

Les også: Kagges familiefest

Det Dagens Næringsliv har gjort er å kun vise tallene for Kagge Forlag – uten J M Stenersen. Avisa har rett i at driftsresultatet i Kagge Forlag alene falt med 50 prosent fra året før, men så var da også 2015 et historisk sett eksepsjonelt bra år for forlaget. Driftsresultatet for 2016 er ellers på høyde med tidligere år.

Videre bør man justere for at JM Stenersen fikk et driftsresultat på 10 millioner – det beste noensinne.

Sammenligner man kun «resultat før skatt» og eliminerer finansposter mellom mor- og datterselskapet, viser dette i 2016 et overskudd på 15,9 millioner – ned 32,6 prosent. Dette er et godt stykke over de 77,7 prosentene i nedgang som DN opererer med for Kagge Forlag alene. Nesten 16 millioner i overskudd er fortsatt til å leve med.

 

ANDERS NERAAL