Millionvekst for Lydbokforlaget

Forlagssjef i Lybokforlaget. Ann-Kristin Vasseljen

Forrige uke rapporterte vi fjorårets regnskapstall for Storytel Norge. Denne uka er turen kommet til Lydbokforlaget (Fabel). Sistnevnte viser også sterk vekst i omsetning.

Abonnementsinntektene for strømmetjenesten Fabel beløp seg i 2020 til 156 millioner kroner, en økning på 32 prosent fra året før. Storytel Norge meldte om over 150 000 betalende abonnenter, omsetningen til Fabel burde dermed tilsi at strømmetjenesten nå nærmer seg 90 000 betalende abonnenter.

Samlet hadde landets to ledende strømmetjenester en omsetning på 430 millioner kroner i 2020, en økning med så mye som over en tredjedel fra året før.

Les også: Solide Storytel-tall 

Hva blir igjen til rettighetene?

Dette sentrale spørsmålet stilte vi også Storytel. Svaret var noe forbausende, at så mye som 62 prosent var tilbakeført rettighetshaverne – altså til forlag og forfatter.

For Lydbokforlaget og forlagets strømmetjeneste Fabel, blir prosenten til rettighetshaverne langt mer komplisert å beregne – i alle fall for fjoråret. Årsaken er at Lydbokforlagets to eiere, Aschehoug og Gyldendal i alle år har praktisert en lisensiering, hvor de to forlagenes lydrettigheter er tilført Lydbokforlaget uten klar avtale om kompensasjon.

Lydbokforlaget har imidlertid selv kompensert den andre rettighetsgruppen – forfatterne, etter den til enhver tid gjeldende normalkontrakt for lydbokrettigheter. Her i bunner også den betente rettssaken mellom Gyldendal og Jørn Lier Horst om lydbokrettighetene til Horst sine tidlige bøker.

Ettersom Lydbokforlaget selv har sittet på lydbokrettighetene, kan forlaget selvsagt ikke betale seg selv for disse. Denne noe uoversiktlige forretningsførselen er avviklet fra og med nyttår. Alle lydbokrettighetene er da tilbakeført Aschehoug og Gyldendal. Fabel må nå honorere de to eierne for rettigheter på linje med andre forlag strømmetjenesten Fabel har inngått avtale med.

Umulig å sammenligne driftsresultatene

Av årsakene beskrevet ovenfor, gir det derfor lite mening i å forsøke sammenligne resultatgraden og bunnlinja for Storytel vs. Lydbokforlaget i 2020.

Til myndighetene melder Lydbokforlaget inn et offisielt driftsoverskudd for fjoråret på 13,3 millioner kroner, før skatt. Dette «driftsoverskuddet» inkluderer dog i noen grad pengene Aschehoug og Gyldendal burde ha fått i direkte kompensasjon. Konverterer vi eksempelvis 13 millioner kroner til slik kostnad, viser Lydbokforlaget null på bunnlinja, samtidig som den justerte varekosten (inkludert penger til de to eierforlagenes rettigheter) blir til 56 prosent av strømmeinntektene. Denne varekosten er i så fall i tråd med de lydbokavtaler Bok365 kjenner til at Fabel har inngått med eksterne forlag og rettighetshavere.

Et annet forstyrrende element er at Lydbokforlaget har produsert egne lydbøker. Det gjør ikke Storytel. Men disse ulikhetene i drift og regnskapsførsel vil være ryddet bort når vi får tallene for inneværende år, antagelig vil da ikke varekosten skille seg mye mellom de to.

Avtagende vekst

Veksten for strømmetjenestene har vært eksplosiv. Vekstkurven flater nå ut. For Fabels del viser økningen i antall lyttinger en vekst på 159 prosentpoeng fra 2018 til 2019, fra 2019 til 2020 er vekstraten kommet ned i 64 prosent, mens den så langt i år ikke utgjør mer enn 14 prosent.

Tosifret antall prosentpoeng er dog fortsatt svært mye i bokmarkedet. Det bør også nevnes at nye konkurrenter har kommet til og tar markedsandeler.