Millioner til leselysttiltak

GÅR AV: Anette Trettebergstuen (Foto: Ilja C. Hendel)

Regjeringa foreslår å øke tilskuddene til litteratur- og leselysttiltak. 10 millioner skal fordeles mellom litteraturforeningene.

– I Norge leser vi færre bøker enn før, og mange leser ingenting. Det uroer oss, og derfor satser vi stort for å få snudd den negative trenden, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til litteratur- og leselysttiltak. I tillegg skal regjeringen legge frem en ny leselyststrategi, og øke prosjekt- og utviklingsmidlene til biblioteksektoren.

– Å lese gjør oss ikke bare rikere som menneske, det gir oss også kunnskap og innsikt. Lesing og litteratur er viktig for demokratiet vårt, derfor tar vi grep for å styrke feltet, seier kultur- og likestillingsministeren.

10 millioner på delinger

Det er 10,6 millioner kroner ytterligere i støtte til litteratur- og leselysttiltak. Den foreslåtte økningen skal fordeles på flere aktører:

Leser søker bok: Tilskuddet øker med 1 million kroner til totalt 8,5 millioner kroner.

Foreningen !les: Tilskuddet øker med 1 million kroner til totalt 6 millioner kroner.

Norsk barnebokinstitutt: Tilskuddet øker med 1 million kroner til totalt 17,6 millioner kroner.

Språkrådet: Øker med 1 million kroner til totalt 46 mill. kroner.

Norsk bibliotekforening: Tilskuddet øker med 180 000 kroner til totalt 715 000 kroner.

Tildelingen fra spilleoverskuddet til leselysttiltak og litteraturformidling i bibliotek vil bli økt med 5 millioner kroner.

I tillegg vil regjeringen tildele et særskilt tilskudd til Litteraturhuset i Bergen på 1 million kroner og 400 000 kroner til Litteraturhuset i Fredrikstad i 2022.

Litteratur for alle

For å få leselysten opp mener regjeringa det er nødvendig med bredde, kvalitet og god tilgang til bøkene.

– Vi kan ikke bare ha noen få, utvalgte bestselgere i hyllene. Vi må sikre et mangfold av bøker, forfattere og utgivere. Alle må ha tilgang til relevant litteratur, uansett kven er der eller hvor de bor, det gjelder både på bokmål, nynorsk og samiske språk, seier Trettebergstuen.

Regjeringa mener forslaget til ny boklov, som nå er ute på høring, vil spille ei viktig rolle for å nå dette målet. Bokloven skal bidra til å sikre tilgang til god litteratur – til samme pris – over hele landet.

– Glad regjeringen snur trenden

– Det er urovekkende at vi leser stadig færre bøker enn før, og at mange ikke leser i det hele tatt. Jeg er derfor glad for at regjeringen prioriterer å snu denne negative trenden blant annet gjennom å styrke de viktige leseorganisasjonene, Foreningen !Les og Leser Søker Bok, sier Arbeiderpartiets Åse Kristin Ask Bakke i Familie- og kulturkomiteen.

Hun sier regjeringen har vært nødt til å foreta beinharde prioriteringer, og at gode prosjekter og mål har måtte utsettes.

Arbeiderpartiets Åse Kristin Ask Bakke i Familie- og kulturkomiteen. (Foto: Arbeiderpartiet)

Regjeringen har på kulturfeltet prioritert bl.a en foreslått økning på 4,2 mill kroner til språk- og litteraturtiltak i budsjettet for 2023.

– Allerede har regjeringen igangsatt arbeidet med en leselyststrategi. Styrkingen av leseorganisasjonene må sees i sammenheng med dette arbeidet. Både gjennom en ny boklov, arbeidet med ny lesestrategi og gjennom å styrke de viktige leseorganisasjonene.