Med Teft for bøker

FORLEGGER MED TEFT: Runo Isaksen (foto: Sandra Jecmenica)

NY FORLAGSSATSING: Runo Isaksen skal løfte frem gode forfatterstemmer fra Vestlandet.

– Ambisjonen er å utvikle et kvalitetsforlag for utgivelse av nyskrevet skjønn- og faglitteratur av forfattere på Vestlandet. Jeg er på utkikk etter helt nye stemmer, slike som de store forlagene sjelden eller aldri snapper opp, stemmer som sjelden selv vil finne på å henvende seg til de store forlagene, sier Runo Isaksen, som nå sjøsetter Teft forlag. Han legger til:

– Vi snakker også om stemmer som mest sannsynlig aldri ville ha skrevet noen bok i det hele tatt, hvis ikke jeg inviterer dem til det. Stemmer som bringer inn helt nye og annerledes historier og perspektiver, stemmer som samfunnet trenger fordi vi da får se andre sider av tilværelsen. Jeg er interessert i å lytte til mennesker som lever med sosialt og/eller økonomisk utenforskap, mennesker oppvokst i krigssoner, flerkulturelle aspekter.

Ville ta kontrollen

Teft forlags tilblivelse hadde opprinnelig et annet utgangspunkt:

– I starten var hovedmotivasjonen å ta kunstnerisk og økonomisk kontroll over eget forfatterskap. Det har jeg kjent lyst til lenge. Og det henger dels sammen med min opplevelse av stadig større avstand til mitt gamle forlag i Oslo, Aschehoug, og tiltagende treghet i de store forlagenes maskineri. Samtidig har jeg lekt med en annen tanke: Hvorfor ikke tenke større – og bruke min ekspertise på å skape noe helt nytt i Bergen? Jeg har jo jobbet på litteraturfeltet hele livet: jeg har utgitt romaner og faglitterære bøker. Jeg har studert litteratur, jobbet som litteraturkritiker, og undervist i litteratur, forteller Runo Isaksen.

Starter forsiktig

Runo Isaksen har tidligere utgitt seks romaner på Aschehoug og to faglitterære bøker, og kommer nå med sin sjuende roman: Om tre dager er jeg fri – denne gang på Teft forlag. For debutromanen fikk han Aschehougs debutantpris. Hans faglitterære bok om forfattere og litteratur i Israel og Palestina (Cappelen) er oversatt til engelsk og utgitt på forlaget Interlink i USA.

Isaksen er utdannet litteraturviter, har undervist i litteratur, og virket som litteraturkritiker for Bergensavisen og Klassekampen. Isaksen er oppvokst i Lyngen og Stavanger, og er nå bosatt i Vestlandets hovedstad – hvor hans gryende forlagssatsing allerede er rullet i gang:

– Jeg starter relativt forsiktig nå i vår, med tre egne bokutgivelser: En helt ny roman, samt mine to siste romaner i reviderte andreutgaver i pocketformat. Ideen er å etablere et reelt forlag her i Bergen, og gradvis utvide med flere spennende forfattere og utgivelser.

– Hva er ambisjonsnivået for Teft forlag fremover?

– Forlagets profil og sammensetning, antall årlige utgivelser og mer, er ennå under utvikling. Per i dag jobber jeg som redaktør for tre svært spennende, framtidige forfattere. Samtidig leter jeg aktivt etter flere aktuelle framtidige forfattere.

Ønsker levende forlagsnivå

– Du ser for deg et forlag med tyngdepunkt på forfatterstemmer på Vestlandet?

– Ja, Teft forlag handler om å identifisere og utvikle forfattertalenter på Vestlandet – og samtidig om å ta den moderne leseren på alvor. Etableringen er absolutt et svar på en påfallende mangel på forlag i Bergen-regionen, sier Isaksen, og legger til: – I Stavanger-regionen har det vokst opp flere mindre forlag de siste årene, og et eget forlagsnettverk er etablert på Bokhuset. I Bergen har vi Litteraturhuset, Skrivekunstakademiet, et levende litteraturmiljø på UiB, samt flere aktive tidsskrifter og ikke minst forfattere. Men vi mangler forlag, om vi ser bort fra Vigmostad & Bjørke. Vi mangler et reelt forlagsmiljø. En av mine drømmer handler om å bidra til å utvikle Bergens svar på Bokhuset i Stavanger, et levende miljø av forlag og andre gründere og aktører på litteraturfeltet.

Større avstand

– Det litt større bildet handler om ulike utviklingstrekk i forlags-Norge, inkludert eierkonsentrasjonen om få store Oslo-baserte forlag som også eier bokhandlerleddet, og hvilke diskutable utslag dette gir. Mange forfattere opplever også stadig større avstand til forlagene, ikke minst forfattere her på Vestlandet, hvor jo også den geografiske avstanden er stor. Denne korte situasjonsbeskrivelsen utgjør noe av bakteppet for etableringen av Teft forlag. Visjonen handler blant annet om å følge forfatterne tettere opp, og utvikle et kreativt miljø, sier Runo Isaksen.

Det ferske forlaget har fått et par gledesbudskap i startfasen. Sist uke fikk Teft tilslag på søknad til Kulturrådet og over 300.000 inn på konto, mens Bergen kommunen har allerede innvilget 50.000 i støtte.

Corona-roman

PÅ EGET FORLAG: Runo Isaksen er selv aktuell med corona-roman (Foto: Åsne Hagen, Tekstalliansen)

Som nevnt er også forleggeren selv romanaktuell på eget forlag: Handlingen i Om tre dager er jeg fri er lagt til Bergen i 2020 og 2021, og leder fram mot en storslått hotellåpning i august 2021, mot alle odds, midt i coronatiden. Som kunstnerisk ansvarlig for hotellet, står Synna framfor sitt store gjennombrudd som kunstner. Men alt er ikke som det burde være.

– Handlingen drives fram av fire personer som står Synna nær. Historiene deres kretser om hvem hun er og hva hun betyr for hver enkelt av dem: beundring, hengivelse og kjærlighet, forvirring, svik og anger. Historiene fletter seg inn i hverandre, og flere sannheter blir avdekket. Det har blitt en roman om drømmer og visjoner i hele tre generasjoner. Om hvordan coronapandemien har forsterket behovet for å sette ord på våre lengsler, og leve dem ut: nærhet, kjærlighet og frihet. Det handler også om stengsler – og hvor lett vi kan bli vår egen verste fiende. Om hvor uløselig og sårbart vi er knyttet sammen, og hvor lite som skal til for å skade, men også løfte hverandre. Om løgner og ikke-kommunikasjon, men også om nødvendigheten av å stille seg overfor den andre, og si det som er å si.

Tidkrevende og givende

Isaksen understreker at også Teft er opptatt av å gjøre en helstøpt og skikkelig jobb hele veien gjennom bokløpet:

– Å etablere Teft forlag, har betydd å tre inn i en helt ny verden. Det er mange ledd i en bokproduksjon, og som forfatter er man vanligvis involvert bare i enkelte deler. Som forlegger for et nystartet forlag, har jeg nå gått opp hele løypen. Hele denne nye romanproduksjonen har profesjonalitet i alle ledd: Redaktør, språkvasker, ombrekker, designer, trykkeri, og distributør. Jeg har saumfart markedet på jakt etter de beste tilbyderne. Det har vært tidkrevende, men ekstremt givende. Nå kjenner jeg gangen i det hele, jeg har testet ut og gjort meg mine erfaringer, og står godt rustet for kommende utgivelser. På litt sikt er planen å knytte til meg en eller flere samarbeidspartnere i Teft forlag, kanskje først og fremst innen økonomi.