Mariann Schjeide bibliotek-hærfører

På Norsk Bibliotekforenings landsmøte i Trondheim ble Mariann Schjeide valgt til ny leder.

– Jeg får jobbe med det jeg liker best, sier Mariann Schjeide, glad nyvalgt leder i Norsk Bibliotekforening. Hun kommer fra jobben som sjef i Ålesund bibliotek.

 

– Det viktigste for meg er hvordan biblioteket kan bli en debattarena. Det står i den nye bibliotekloven, og gir en ny rolle til bibliotekene. Nå er det noen som vil noe med oss! Det må vi ta tak i, sier Schjeide.

Hovedstyret har åtte medlemmer i tillegg til leder. Disse er etter valget: Lars Egeland (nestleder, Høgskolen i Oslo og Akershus), Anette Kure (Sarpsborg bibliotek), Iselin Nybø (stortingspolitiker for Venstre, Rogaland), Ole Ivar Burås Storø (Foreningen !les), Nina Ødegaard (Samisk videregående skole i Karasjok), Sissel Merethe Berge (NTNU Universitetsbiblioteket), Jannicke Røgler (Buskerud fylkesbibliotek) og Mette Westgaard (Ringsaker bibliotek).

Bibliotek

Nytt styre i Norsk Bibliotekforening: Første rad Mette Westgaard, Mariann Schjeide (leder), Anette Kure, Annette Elin Koch, Siri Haga Torgersen. Andre rad Lars Egeland, Anne Kristin Undlien, Heidi Hovemoen og Heikki Knutsen. Foto: Kristin Storrusten, Norsk Bibliotekforening.