Lyrikklista: Mammut-dominans

M. Seppola Simonsen (foto: Heidi Furre)

Ikke overraskende er det Mammut-salget som preger lyrikklista. Hvilken royalty-sats som er brukt, vet vi ikke, men Olav H. Hauges etterkommere blir i alle fall godtgjort uten reduksjon.

Hele syv av de ti første blir å regne til Mammuten. Vi iregner da samlinger som ligges på kampanjesalg i forbindelse med vårsalget. Av denne årsak har vi denne måneden utøket lista til 20 samlinger.

De tre eneste «normale» blant de første ti, er skrevet av Trygve Skaug, Victoria Dalsberget og Helge Torvund. Dalsberget er den eneste av året.

Noen stusser kanskje over at Kaja Schjerven Mollerin (red.) er med på lista. Vi velger å inkludere samlingen med flere forfatteres tolkninger av Jens Bjørneboe, som et eksempel på poetikk.

Kvenske dikt

Litt lengre ned på lista finner vi nok en samling fra inneværende år. Debutant M. Seppola Simonsen (f.1998) fra Senja og som skriver noe så uvanlig som kvenske dikt. Diktene er skrevet på norsk, men debutanten har valgt å inkludere flere kvenske ord. – Selv om diktene ikke er skrevet på kvensk, er jeg veldig klar på at diktene er kvenske likevel, sier hun til Klassekampen.

«Dikta til M. Seppola Simonsen eig både språklege og naturlyriske kvalitetar. Det finst ein kombinasjon av ro og rastlaus rørsle i dette biletuniverset som imponerer, og som brått krystalliserer seg i enkle, overtydande bilete» – skriver Sindre Ekrheim i Dag og Tid.

Thula Kopreitani NRK er også positiv: – M. Seppola Simonsens diktsamling «Hjerteskog» antyder et forfatterskap med gode utsikter.

Boklista for lyrikk: Mars – 2022

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.