BoldBooks inn i Tyskland  

"TYSKLAND-TEAMET" I BOLDBOOKS: fra venstre: Davina Bayless, Svenja Goebel, Kristin Over-Rein og Heidi Midtun Larsen.

Inngår samarbeid med tysk selvpubliseringsorganisasjon.

BoldBooks har inngått samarbeidsavtale med Self-Publisher Verband, som organiserer over 1000 medlemmer fra Tyskland, Østerrike og Sveits.

– Vi kunne jo valgt å lansere i Sverige, som ofte er mest naturlig, men vi bestemte oss for å gå rett på Tyskland, som er et mye større marked, og et land som hele den europeiske bokbransjen ser opp til, sier Kristin Over-Rein, gründer og daglig leder i BoldBooks. – Det tyske forfattermiljøet har vært veldig imøtekommende og tatt imot oss med åpne armer.

BoldBook-gründeren legger til at det ikke finnes noen tilsvarende markedsplass i Tyskland, hvor forfattere får direkte tilgang til kvalitetssikrede frilansere innen bokpublisering.

Kan heve nivået i Tyskland

En av Self-Publisher Verbands kampsaker er å endre holdningen til selvpubliserte bøker i den tyske bokbransjen.

– Det er mange useriøse aktører i denne bransjen, men etter en grundig undersøkelse har vi inntrykk av at BoldBooks med sine individuelt tilpassede tilbud er både forfattervennlige og profesjonelle», sier Tamara Leonhard, styreleder i foreningen Selfpublisher-Verband eV, som er påvirkningsgruppen for uavhengige forfattere i den tysktalende verden. – Vi ser at BoldBooks har samme oppdrag som oss, nemlig å forbedre kvaliteten på selvpubliserte bøker. Med deres kombinerte tilnærming av tjenesteleverandøranbefaling og coaching kan dette absolutt lykkes, slik det allerede skjer i Norge.

«Bold and Untold»

BoldBooks lanseringsstrategi i Tyskland var å arrangere en stipendkonkurranse.

– Vi ville tilby det tyske forfattermiljøet noe positivt og lanserte derfor konkurransen “Bold and Untold”, sier Kristin Over-Rein.

Konkurransen går ut på at forfattere kan melde på upubliserte bøker og publikum kan gjennom fire månedsfinaler stemme på sine favoritter. De med flest stemmer går videre til finalen i juni, hvor en jury skal velge ut tre vinnere fra henholdsvis skjønnlitteratur og faglitteratur. Førstepremien er på 5000 EURO.

– Det var påmeldt rundt 50 deltakere i begge de to første delfinalene i februar og mars, sier Kristin Over-Rein, som også kan se en femdobling av trafikken til nettsidene etter Tyskland-lanseringen.

Europeiske bokutgivelser

Som digitalt selskap drives alt fra Norge. BoldBooks har ansatt to tyske medarbeidere på markedssiden, og så langt er flere tyske frilansere, blant annet 6 redaktører, oppført med en godkjent profil på boldbooks.com.

– Vi har et langsiktig mål om å bidra til synergieffekter på tvers av landegrenser. Den norske og tyske versjonen av plattformen skal ikke fungere som siloer. Tvert imot ønsker vi å legge til rette for at norske og tyske forfattere får tilgang til hverandres bokmarkeder, og deretter i flere europeiske land etterhvert som vi ekspanderer, sier Kristin Over-Rein, som understreker at det er et betydelig landskap de nå går inn i: – I Tyskland er halvparten av alle utgitte bøker selvpublisert. Også her er de opptatt av å tjene mer enn smuler av boksalget.