Vil lokke frem minner med nøkler

Forfatter Sigrid Haaland vil lokke frem minner.

Forfatter Sigrid Haaland håper boken "Nøklene" kan få demente med å minnes. Nå gis den i gave til sykehjem over hele landet.

Hvordan kan man vekke minner hos demente? Det ville Sigrid Haaland gjerne vite, og så viet hun sin masteroppgave i fotojournalistikk til spørsmålet.

 

Det resulterte i boken Nøklene som nå blir gitt i gave til sykehjem over hele landet.

Nøklene inneholder et utvalg bilder samt tilhørende personlige historier fra mennesker som lider av demens. Den er ment som inspirasjon for personer med demens, for pårørende og for helsepersonell.

– Vanskelig og sårt

– Kommunikasjonsproblemene som oppstår mellom den syke og de pårørende kan være vanskelige og såre for begge parter. Jeg håper boken vil gi idéer til hvordan man kan nå inn til personer som er rammet av sykdommen. Kanskje kan man til og med lære noe man ikke visste om personen, og bli kjent på nytt? sier Sigrid Haaland.

Forlaget SKALD skriver om boken:

«En gammel gjenstand, en sang eller en blomsterkvast. For mennesker med langtkommen demens kan disse være minnetriggere. De fungerer som nøkler til deler av hukommelsen man fryktet var tapt for godt.

For noen kommer deler av barndommen fram igjen når man lukter på en kjent blomst. Andre husker gårdsarbeidet de drev med som unge voksne når hendene på nytt lukker seg rundt et gammelt redskap.»

 

Selv pårørende

Mer enn 77 000 mennesker er i dagens Norge er rammet demens, og tallet vil trolig blir enda høyere i takt med jo eldre folk blir. Verdens helseorganisasjon beskriver demens som en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Forfatteren Sigrid Haaland er selv en av de ca. 350 000 pårørende til demente i Norge. Hennes morfar bodde på skjermet avdeling på sykehjem, og personalets arbeid med erindringsterapi der inspirerte henne til å samle «nøklene».

– Selv om pasientene der var veldig syke, klarte personalet å få i gang samtaler med dem, blant annet gjennom å bruke gamle gjenstander. Plutselig husket de hendelser som fant sted for mange, mange tiår siden! De fortalte i detalj om arbeidsplassen sin, om bryllupet sitt, om barndommen. Det var utrolig fascinerende at noe så enkelt som en gjenstand kunne nå inn til en del av hukommelsen som man trodde var borte.

Kanskje boken kan inspirere andre pårørende til å se etter hvilke «nøkler» de selv har liggende?, spør forfatteren.

 

(Foto: SKALD forlag)