Lokale bokhandlere aksjonerer

40 bokhandler med lokalhandel-kampanje

«Handle lokalt og velg din lokale bokhandler» er mottoet når 40 lokale bokhandlere gjennomfører en nasjonal kampanje lørdag 22.oktober.

 

Bokhandel-kampanjen gjennomføres i regi av det statlige Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker, og det er første gangen en slik distriktkampanje for bokhandeler gjennomføres. Bakgrunnen er sterkere konkurranse fra nettbokhandler og tapte kontrakter på salg av skolebøker. Dette har ført til svikt eller stagnasjon i omsetningen hos mange mindre bokhandeler.

Nå ønsker de å sette fokus på hvor viktig den lokale bokhandelen er for kulturtilbudet i distriktene, spesielt for den lokale litteraturen.

«Bokhandelen er et kulturhus som formidler alle former for litteratur. Bokhandlerne har fagkunnskap og er gode på personlig service», er blant argumentene for å gjennomføre en slik aksjon.

Kampanjen vil også sette søkelys på hvor viktig lokal handel er for lokale arbeidsplasser og skatteinntekter.

 

Markedet forsvinner

Bokhandler Cecilie Lauritzen i Nesna Libris er en av initiativtakerne til kampanjen. Hun sier til BOK365 at de gjør dette for å sette fokus på å opprettholde lokale bokhandler.

– Merkur har lenge hatt dette programmet for å opprettholde lokale daglivarebutikker, sier hun. – Vi tenkte at det samme burde gjelde for bokhandlene. Vi er kulturbærere i bygdene og kan ikke sitte og se på at nettbutikker og større aktører tar markedet.

– Hvor merker dere konkurransen mest?

– På to nivåer egentlig. Vi merker det på offentlige innkjøp. Kommunene tenker ofte bare på pris og ikke på lokale arbeidsplasser. Dermed kjøpes skolebøker inn fra store nasjonale aktører i stedet for hos oss. Og så er det jo nettbokhandlene, sier Cecilie Lauritzen.

 

merkur_bokmerke_bokmal_75x180mm-1-1

 

Eget bokmerke med ti argumenter

De lokale bokhandlerne har laget et eget «bokmerke» med ti gode grunner til å handle lokalt til kampanjen. Dette vil bli delt ut som en flyer i bokhandlene. Det blir også lagt opp til lokale markeringer i bokhandlene.

Her er de ti argumentene:

1. Bokhandelen er en viktig institusjon i lokalsamfunnet.

2. Bokhandelen er et kulturhus som formidler alle former for litteratur.

bokmerke3. Bokhandelen tar spesielt ansvar for lokal litteratur og lokale forfattere.

4. Bokhandelen har fagkunnskap og er god på personlig service.

5. Bokhandelen kan bestille bøker spesielt for deg.

6. Bokhandelen støtter opp om lokale kulturaktiviteter.

7. Bokhandelen opprettholder lokale arbeidsplasser.

8. Lokale butikker skaper et bedre og mer spennende lokalsamfunn.

9. Lokale butikker gir kommunen skatte-inntekter.

10. Det er miljøvennlig å handle lokalt.

 

Vil redusere handelslekkasjen

På aksjonsdagen 22.oktober skal det også være en nasjonal kampanje for lokalhandel på nærbutikkene.

Målsettingen med «Handle lokalt»-kampanjene er å styrke både lokale dagligvarebutikker og bokhandler, redusere handels-lekkasjen og skape større bevissthet om viktigheten av lokal handel.