Les for meg!

Sigrun Fering hos Foreningen !les viser frem boka som skal bidra til leseglede for barn i samiske språkområder (foto: Vibeke Røgler)

I samarbeid med foreningen !les lanserer Sametinget prosjektet Les for meg!

Les for meg! Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien vil oppmuntre foreldre til å lese høyt, synge, joike og prate med barn. Slik vil prosjektet skape leselyst, styrke samiske språk og øke interessen for samiskspråklig litteratur.

– Ved å oppmuntre barn og foreldre til å lese sammen, kan prosjektet bidra til at samiske språk brukes mer aktivt og lever videre hos nye generasjoner, sier Sigrun Feiring, prosjektansvarlig for Bokstart i Foreningen !les.

En god start

Bokstart er et prosjekt som foregår i over 30 land. I samarbeid med helsestasjoner og bibliotek får barn gratis bøker som de kan lese sammen med foreldrene.

– Bokstart handler om å legge til rette for leseglede og gode opplevelser med bøker fra de første leveårene, sier Feiring.

I Norge har prosjektet foreløpig foregått i Oslo, der Deichman og helsestasjonene har delt ut bokgaver til 9000 toåringer. Les for meg!-prosjektet vil gjøre det samme til samiske barn.

Revungen

Det har blant annet blitt laget egne samiske utgaver av Bokstart-boka, Revungen, som skal deles ut gratis til samiske småbarnsfamilier og barnehager. Sametinget er ansvarlig og står for gjennomføringen av prosjektet, og Foreningen !les har mottatt støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen.

– Alt materiale i prosjektet er til samiske småbarnsfamilier som i minoritetsposisjon har større utfordringer med å overføre språket sitt til neste generasjon, sier Päivi Alanen, prosjektleder for den samiske satsingen.

Les for meg! lanseres under Samisk språkuke på Stormen bibliotek i Bodø onsdag 27. oktober.