Kristin Fridtun, Randi Fuglehaug og Kristina Leganger Iversen i litterær samtale i Aasen-tunet_Foto Svein Olav Humberset