Krympflasjon er årets ord

(foto: Shutterstock)

Språkrådet har kåret årets ord 2022: Krympflasjon.

Krympflasjon er årets ord 2022. Språkrådet mener årets ord på slående vis sammenfatter den sterke prisøkningen den siste tiden.

– Ordet krympflasjon blir brukt når innholdet i eller størrelsen på en vare blir mindre mens prisen står stille eller øker. Det er en måte å kamuflere prisstigningen på, slik at den virker mindre enn den faktisk er, skriver Språkrådet i en pressemelding.

– Fenomenet er gammelt, men ordet er nytt. Det er et såkalt teleskopord som er satt sammen av deler av andre ord. Her er grunnlaget krympe og inflasjon. Ordet er altså laget av etablerte norske ord. Det engelske shrinkflation er laget etter samme mønsteret, sier Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet.

Urolige tider

I samarbeid med NHH-professor Gisle Andersen har Språkrådet kåret årets ord. I tillegg til at årets ord skal være levedyktig, skal det også ha god språklig kvalitet.

Flere av ordene på lista over årets nyord har rot i internasjonal politikk. Ordet «valgfornekter» ble blant annet tatt i bruk i forbindelse med mellomvalget i USA.

– Lista med nyord for 2022 bærer preg av at det er urolige tider i verden, med krig, økonomi i nedgang og demokrati under press. Ordet speiler alvoret som har preget året, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Fra finanskrise til koronaen og sportsvaske

Første gang Språkrådet kåret årets ord var i 2008. Den gangen var det finanskrise som ble årets ord. Kåringen gir en pekepinn på hva som har vært viktige temaer i samfunnet i året som har gått.

Tidligere har blant annet selfie, svineinfluensa, rosetog, fremmedkriger, klimabrøl og koronaen blitt kåret til årets ord.

I fjor var det sportsvaske som ble årets ord.