Kongens fortjenstmedalje til Larsen

Utdanningsleder for Norsk barnebokinstitutt, forfatteren Dag Larsen er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid med barne- og ungdomslitteratur.

Prisen ble delt ut mandag kveld på et arrangement i Nasjonalbibliotekets auditorium, og det var kulturminister Trine Skei Grande som delte ut prisen.

«Svært spennende å arbeide med»

«Etter 60-tallet har endringene i selve barne- og ungdomstida vært store. Barndomstida er kanskje forkortet, mens ungdomstida er blitt lengre, og denne utviklingen er fremdeles merkbar», sa Dag Larsen i sin takketale. Han trakk også frem utviklingen i andre medier som en påvirkning til barnelitteraturen.

«Det har å gjøre med kravstort utdanningssamfunn og en medieutvikling der barn eksponeres for både virkelighet og fantasi på en annen måte enn før. Selvfølgelig har det påvirket litteraturen for barn og ungdom, som har fått større spillerom. Den er i stadig forandring og tar opp temaer og tar i bruk skrivemåter som ikke var der før», sa Larsen, og la til:

«Etter at den norske kulturpolitikken fikk et tydelig dannelsesideal og barnelitteraturen fikk litteraturpolitisk spillerom på 1970-tallet, så kom de store litterære endringene ikke i voksenlitteraturen. De kom i barne- og ungdomslitteraturen, og sånn er det ennå. Det tror jeg litteraturhistorikerne kommer til å konkludere med når det er gått noen tiår. Og det gjør barne- og ungdomslitteraturen svært spennende å arbeide med.»

Flere roller i norsk bokbransje

Dag Larsen har gjennom mange år arbeidet for norsk kultur og språk, gjennom sitt virke som forfatter og som tillitsvalgt for forfatterne. Larsen har bidratt til opprettelsen av litteraturorganisasjonen Leser søker bok og til etableringen av Foreningen !les.

Han har vært nestleder i Den norske Forfatterforenings litterære råd og leder for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Han har på den måten arbeidet for kunstnergruppens faglige- og sosiale kår, blant annet ved å ta initiativ til en norsk boklov, til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris, til arbeidet for normalavtaler mellom forfattere og forlag og for innkjøpsordningene av norsk litteratur.

I tillegg til dette har Dag Larsen arbeidet for å bygge opp en egen barne- og ungdomslitteratur i de palestinske områdene gjennom samarbeid med og bistand til organisasjonene og forlagene Ogarit og Tamer. Han har etablert en egen barnelitterær forfatterutdanning ved Norsk barnebokinstitutt. I tillegg har han ledet og arrangert en årlig poesifestival i 7 år, virket som barnebokkonsulent i 14 år, og som nasjonal forfatterkonsulent i 3 år. Dag Larsen har også gitt ut 19 bøker for voksne og barn i flere sjangrer og skrevet 14 scenetekster

 

(Hovedfoto: Norsk Barnebokinstitutt)