Kladd Akkurat som i litteraturen

Politiet oppretter ny enhet som skal ta seg av "kalde saker". Akkurat som de gjorde i Vidar H. Andersens krim "Mysteriet".

I kjølvannet av Monika-saken har poitiet opprettet en spesialgruppe som skal sørge for at henleggelser på sviktende grunnlag ikke skjer igjen. I krimromanen Mysterier fra 2013 opprettes en nesten identisk gruppe.

 

 

 

Forfatteren bak Mysteriet, Vidar H. Andersen, smiler.

– Jeg synes det er morsomt at det faktisk opprettes en gruppe helt lik den jeg har beskrevet i Mysteriet. Der heter gruppen Politiets kvalitetsavdeling. Jeg fant på denne interne gruppen fordi jeg faktisk ble overrasket over at den ikke fantes i virkeligheten. Det virkelige politiet legger til grunn veldig like kriterier for å ha en slik gruppe som jeg har gjort.

– Og du tipset selvsagt politiet da du leste om gjenopptagelsen av Monika-saken?

– He he. At de har fått ideen fra meg, tror jeg selvfølgelig ikke. Men det er kanskje en god ide for politiet og se over til krimlitteraturen iblant for å få  ideer, smiler forfatteren.

«Politiets kvalitetsavdeling»

mysteriet coverDette står i i boken til Vidar Andersen:

«Han var ekstremt opptatt av jobben  sin som leder av en spesialavdeling i politiet. Politiets kvalitetsavdeling,  eller PK som avdelingen ble kalt, hadde blitt etablert etter at en del større saker hadde blitt kritisert av både presse og politikere. Ved en nærmere  gjennomgang hadde det vist seg at flere saker enn noen kunne ha trodd hadde vært  gjenstand for dårlig politiarbeid. Jonas Wang hadde fått ansvaret for å bygge  opp den lille avdelingen. Han ble håndplukket til å starte og lede den, men han  stilte noen krav før han samtykket: Folkene i avdelingen skulle velges ut av ham  personlig, lønnsnivået skulle bestemmes av ham, og han forlangte tilnærmet full  handlingsfrihet.“