Litteraturpolitikk for 2020-tallet

Kristenn Einarsson, leder i IPAs "Freedom to Publish"-komité (foto: Kristin Hefte)

Forleggerforeningen fyller 125 år, og det feires med et jubileumsseminar. Se arrangementet live fra klokken 10.30.

Fra 10.30-13.00 i dag inviterer Forleggerforeningen til jubileumsseminar på Litteraturhuset i Oslo, i anledning foreningens 125 årsfeiring. Temaet for dagen er «En litteraturpolitikk for 2020-tallet».

Her vil blant annet bransjens sentrale aktører presentere det de mener er de viktigste elementene i framtidas litteraturpolitkk, og det blir politisk debatt hvor flere politiske partier får redegjøre for sin litteraturpolitkk.

Her kan du følge Forleggerforeningens jubileumsseminar live fra klokken 10.30.

En litteraturpolitikk for 2020-tallet

Åpningsinnlegg: Bokbransjen ved inngangen til 2020-tallet, muligheter og utfordringer
Administrerende direktør Kristenn Einarsson, Den norske Forleggerforening

Hva er de viktigste elementene i en litteraturpolitikk for framtida?
Bransjens sentrale aktører gir deg en presentasjon av hva de mener er viktig for at vi skal fortsette å ha et samfunn med mange gode forfattere, relevante utgivelser og lesere i hele befolkningen.

Heidi Marie Kriznik, Den norske Forfatterforening
Eystein Hansen, Forfatterforbundet
Arne Vestbø, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening
Hilde Lyng, Oversetterforeningen
Hans Antonsen, Bokhandlerforeningen
Silje Tretvoll, Foreningen !les
Monica Helvig, Leser søker bok
Mari Moen Holsve, Norske Barne- og ungdomsbokforfattere
Edmund Austigard, Den norske Forleggerforening

Hvilken litteraturpolitikk mener politikerne vi bør ha for 2020-tallet
Hvilken litteraturpolitikk satser partiene på? Hva er de viktigste elementene i en bærekraftig litteraturpolitikk? Hvilke utfordringer kommer vi til å se i tiden fremover? Hva er de beste politiske løsningene?

Trond Giske (AP)
Tage Pettersen (H)
Åslaug Sem-Jacobsen (SP)
Freddy André Øvstegård (SV)
Carl-Erik Grimstad (V)
Statssekretær Gunnhild Berge Stang (V)

Programleder er Silje Riise Næss.