Karaktertegninger fra øverste hylle

Foto: Atle Nielsen

Den siste vikingkongen er historien om Harald Sigurdsson, senere med tilnavnet Hardråde.

I denne første boken, Krigens læregutt følger vi Harald fra han som gutt er i evig feide med naboen Ragnar til han som ung kriger ser sin halvbror Olav Haraldsson dø på Stiklestad.

Og det er en forrykende historie Jan Ove Ekeberg serverer oss. Det er som det endelig har løsnet for alvor for forfatteren som har «øvd seg» med tre bøker fra en litt senere norsk middelalder. For nå sitter det virkelig. Krigens læregutt er en helstøpt historisk roman med slagscener det lukter blod, gørr, redsel og død av. Her er karaktertegninger fra øverste hylle. Autentiske sagafigurer som Kalv Arnesson og Tore Hund levendegjøres på en måte som gjør at du ser dem stå rett foran deg. Spesielt kongedreperen Tore Hund er fantastisk skildret. Du formelig føler kulden fra mannen som skal sette spydet i magen på Olav og gjøre ham til «den Hellige» der på Stiklestad.


Jan Ove Ekeberg:
Den siste vikingkongen – krigens læregutt
Roman
Gyldendal
355 sider

Fantasi og research

Men også hovedpersonen selv, Harald Sigurdsson, er kraftfullt tegnet. Den sta og egenrådige lille gutten som erter på seg de fleste og sendes i lære hos den enarmede krigeren Rane Kongsfostre, blir en mann i løpet av de 355 sidene. Også den tvilende kong Olav, som med Mariasønnens hjelp vil ta landet sitt tilbake med makt, og det ambivalente forholdet de to brødrene imellom, er skildret på levende vis i et moderne sagaspråk. Noe som gjør det hele svært troverdig.

Denne anmelder har lest en rekke vikingbøker fra mange land, og kan uten å nøle utrope denne til den beste. Historien er kjent og ligger der, men den skal også diktes og levendegjøres om det skal bli en god roman. Det makter Jan Ove Ekeberg ved hjelp av kunnskap, fantasi, språk og grundig research.

Mot øst

Det er blitt en svært vellykket bok, og vi som er over middels interessert i historie vet at Harald Sigurdssons fantastiske liv bare er i startfasen. Når denne første boken slutter er broren drept og det er god grunn til å tro at det er en god pris på hodet til det unge kongsemnet Harald. Og det er ennå mange år – og heldigvis flere bøker – til han skal dø ved Stamford Bridge i det siste norske forsøket på å erobre England.

Han rir mot øst på siste side, Harald. Han rir mot solen. Mot Bysants. Et eventyrlig liv venter. Vi gleder oss til fortsettelsen.