De ukjente landssvikerne

Spennende portretter av nordmenn som beriket seg under krigen, men det skorter på dybde og dokumentasjon.

Lite er skrevet om de norske krigsprofitørene under 2. verdenskrig. Lenge var Helge Krogs 6.kolonne? Om den norske storindustriens bidrag til Nazi-Tysklands krigføring standardverket. I fjor utga Gyldendal Anette Storeides grundige Norske krigsprofitører, Nazi-Tysklands velvillige medløpere. I år gir forlaget ut Profitørene. De ukjente landssvikerne av debutant Ola Karlsen (f. 1964), journalist i nettavisen ABC Nyheter.

«Brakkebaroner»

Storeides bok omhandlet mest storindustrien og de kapitalsterke. Karlsen virker å ha plukket ut et relativt tilfeldig utvalg personer fra landssvikerarkivene som først ble åpnet for innsyn for to år siden.


Ola Karlsen:
Profitørene. De ukjente landssvikerne.
Sakprosa
Gyldendal
252 sider

«Brakkebaroner» var tidligere det mest kjente navnet på krigsprofitørene. Litt over 3000 ble straffet for økonomisk landssvik etter krigen. Av disse var det kun en fjerdedel som fikk fengselsstraff eller tvangsarbeid. Resten slapp unna med bøter. Ole Karlsen har valgt å portrettere tolv dømte fra gruppen som ble ilagt de strengeste straffereaksjonene og to som slapp unna med saftige bøter. Alle med det til felles at de er bærere av fascinerende historier, noe som gjør boken meget lesverdig.

Mangler dybde og dokumentasjon

Ikke alle landssvikerne er imidlertid helt ukjente. Mest kjente i sin tid var gjerne grosserer Henry Johansen, gift med Norges mest berømte operastjerne, Kirsten Flagstad (Johansen). I dagens kroneverdi ble Johnsen anklaget for utilbørlig å ha tjent 350 millioner kroner på handel med tyskerne. Portrettet av Henry Johansen skulle man ønsket var gjort mye lengre og mer inngående enn de knappe ti sidene som er tildelt. I dette skinner bokens manglende dybde og kildedokumentasjon gjennom. Det er underlig at et ressurssterkt forlag som Gyldendal ikke har stilt større krav til noter og kildehenvisninger. Videre at ikke en debutant har fått større hjelp fra erfarne forlagsfolk til å utvide og bredde stofftilfanget.

For spennende og fargerike historier har boken mange av.

 

ANDERS NERAAL

 

Hovedfoto: Daniel-Staver