– Kan være positivt

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening ser lyst på at Tanum innleder samarbeid med COOP.

Nyheten om at Tanum skal selge bøker i nærmere 700 Coop-butikker vil skape endringer i måten bøker omsettes på her i landet. Og det kan være til det positive, mener genralsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), Tore Slaatta.  

– Dette er spennende og sannsynligvis positivt sett i lys av at det kan bli bredere eksponering og salg av norske forfatteres bestselgere, sier Slaatta. – Jeg håper bokhandelbutikken ikke reduseres til formidling av internasjonale bestselgere, men at de også har noen ideer om å spille en rolle for å styrke norsk litteratur og distribusjonen av norske forfatterskap i billigbokmarkedet.

– Vil dette påvirke fremtidens boksalg og bokhandel-landskapet?

– Ja, det vil det nok, men jeg velger å tro at det er en forskjell når en etablert bokhandler gjør det, enn når en ren kolonialhandel gjør det.

Mottrekk?

– Hva blir de andre kjedenes mottrekk, tror du? 

Mottrekket kan være å gå inn i andre tilsvarende kjeder, om de finnes. Fordelen med Coop som partner er at det allerede i dag er et kommunikasjonssystem her, med et medlemsblad og en solidaritetside som minner om et kulturelt fellesskap. Det er nesten så man aner konturene av en bokklubb også. Gode metadata om forbrukermønstre vil dermed også tilflyte bokhandelen. Men Tanum i butikk må selge bøker fra alle forlagene, ikke bare Cappelen Damm-titler. Viktig at forpliktelsene i bokavtalen følges og at vertikal markedsmakt ikke utnyttes til å begrense utvalget av bøker.

– Hva tenker NFF om at Norges største forlagskonsern på denne måten blir enda sterkere? 

– Det er god dynamikk, konkurranse og kreativitet i denne bransjen, og NFF er ikke bekymret for det vertikale eierskapet i bransjen i seg selv. Så lenge forlagene viser i handling og forhandling med forfatterorganisasjonene at de også ivaretar bredden i norsk litteratur, er det flott at vi får et sterkere nærvær av bøker i folks hverdag. Men bokhandlene, og spesielt de få uavhengige vi har igjen, har det allerede ganske tøft. Kulturelle markeder kan imidlertid ha den egenskapen at mer for noen, kan bety mer for alle.

Vil ikke spekulere

Direktøren i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, vil ikke spekulere i hvordan dette kan komme til å påvirke omsetningen av bøker.

– Vi må nok se hvordan denne satsingen utvikler seg før vi kan mene noe om hva dette vil bety for bokmarkedet, sier Einarsson.

Vil ikke spekulere: Kristenn Einarsson

– Dagligvare og kiosk-markedet har ca 10% av bokomsetningen i Norge. Medlemmer av Forleggerforeningen må påse at salgsleddet følger fastprisbestemmelsene, ellers har ikke Forleggerforeningen noen avtaler for det såkalte massemarkedet. Men hvis Tanum Concept er å anse som medlem av Bokhandlerforeningen, vil denne nye virksomheten omfattes av Bokavtalen som sådan.

Det er umulig å si hva dette vil bety for boksalget og bokhandelandskapet i framtida. Vi får se om denne satsningen innebærer et økt boksalg og deretter om den endrer markedsandelen til denne såkalte massemarkedskanalen, sier Kristenn Einarsson.